Prof. dr. Eric van Roon

Prof. dr. Eric van Roon is sinds 1998 als ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog verbonden aan het Medisch Centrum Leeuwarden. Sinds 2013 is hij hoogleraar Klinische Farmacotherapie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Loopbaan

De onderzoeksactiviteiten van Eric van Roon richten zich op uitkomstenonderzoek binnen de klinische farmacotherapie, in het bijzonder op de hemato-oncologie, antistolling en farmacologie bij bariatrische ingrepen. Naast de directe patiëntenzorg is hij medisch manager van de afdeling Klinische Farmacie & Farmacologie van het Medisch Centrum Leeuwarden en in dezelfde instelling opleider voor de ziekenhuisfarmacie en klinisch farmacologie. Hij is lid van de erkende medisch-ethische toetsingscommissies BeBo en RTPO, de Commissie Geneesmiddelen van de Wetenschappelijke Adviesraad van Zorginstituut Nederland, de Raad Weternschap & Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten En het Expertisecentrum voor Farmacotherapie bij Ouderen EPHOR.

Eric van Roon wordt door velen geprezen om zijn boeiende en toegankelijke manier van doceren. Hij is een veelgevraagd spreker op congressen waar hij altijd hoge ogen in de evaluatie gooit.

Actuele cursussen van Eric van Roon