Disclaimer

Brainfeed

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Brainfeed deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Brainfeed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Daarnaast is Brainfeed niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de sites verkregen is (door middel van links, downloads e.d.).

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Brainfeed en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Brainfeed is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.