Accreditatie - De Ongelovige Thomas 2.0

Accreditatie

Voor deze cursus zijn door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG 12 accreditatiepunten toegekend onder nummer 362096.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een niet-vakinhoudelijke nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden, zorgstelsel, etcetera.

Voor artsen in cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) en 2 (medisch specialisten) geldt dat ABAN accreditatiepunten geldig zijn als herregistratiepunten voor alle BIG-erkende specialismen, met uitzondering van enkele specialismen. Meer informatie over ABAN vindt u hier.
De 'Pilot nascholing buiten het eigen vakgebied' is per 1 mei 2016 omgezet naar regulier beleid. Meer informatie vindt u hier. In dit beleid is opgenomen dat accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) mee tellen als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties ( zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren.

Voor artsen uit cluster 3 (sociaal geneeskundigen) geldt voor ABAN-punten een eigen regeling. Meer informatie over ABAN-punten en sociaal geneeskundigen vindt u hier.