ABAN-punten en huisartsen en ander artsen uit cluster 1

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden, zorgstelsel, etcetera. Meer informatie over het ABAN vindt u b.v. hier.

Voor artsen uit cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) worden door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd als vakinhoudelijke nascholingen. Wij adviseren u om naar actuele regelgeving bij uw eigen vereniging te informeren. Op de site van de ABC1 (Accreditatie Bureau Cluster 1) is aangegeven:

"Accreditatie-uren toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) tellen mee als nascholing binnen het eigen vakgebied, omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren."
(pilot-nascholing-buiten-eigen-vakgebied-omgezet-in-regulier-beleid-.htm)

Meer informatie over herregistratie-eisen voor cluster 1 vindt u op de site van het ABC1.