Overzicht - De Ongelovige Thomas heeft een punt - voor medisch specialisten december 2015 - 5

Titel: De ongelovige Thomas heeft een punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen, ea.
Datum: 19 en 20 september 2019
Locatie: Kasteel Engelenburg te Brummen
Prijs: 1295 euro*
Accreditatie: Accreditatie door het ABAN van de KNMG toegekend voor 12 punten onder nummer 298474
Doelgroep: medisch specialisten, huisartsen, en andere professionals
Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.