Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen

Inschrijving sluit over: Deze cursus wordt nu bekeken door 1 persoon.

Titel: Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen.
Docent: Menno de Bree
Datum: 27 en 28 mei 2021
Tijden: Aanvang cursus op donderdag om 9:30 uur. Afsluiting op vrijdag om 17:00 uur.
Locatie: kasteel Engelenburg, Brummen
Prijs: 1295 euro*
Accreditatie: Accreditatie aangevraagd bij het ABAN voor 12 punten
Doelgroep: Medisch specialisten, huisartsen en andere medisch professionals
Groepsgrootte: Maximaal 18 personen.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Moderne levenskunst voor medisch specialisten, huisartsen en andere medisch professionals

Het werk als medisch professional is vaak druk en hectisch. Om niet te verdrinken in de waan van alledag, moet je af en toe even afstand nemen. Deze cursus met filosoof Menno de Bree wil daarbij helpen. U krijgt geen kant en klare antwoorden voor problemen in uw werk of leven als arts. U ontdekt wel hoe filosofie u richting en handvatten kan geven in uw werk. U krijgt een overkoepelend kader aangereikt, om zowel de achtergronden als de ontstaansgeschiedenis van onze huidige werk- en leefcultuur beter te leren begrijpen.

Waar de masterclass Carpe Diem zich richt op de klassieke filosofen, richt deze cursus zich op moderne (17e tot 19e eeuw) en hedendaagse (20ste en 21ste eeuw) denkers. In het eerste dagdeel komen de denkbeelden van Rousseau, Hume en Kant aan de orde: hoe zien zij de mens en hoe kan de mens volgens hen gelukkig worden. Tijdens het tweede dagdeel bespreken we de visie op deze vragen van Schopenhauer, Darwin, Nietzsche en Freud. In dagdeel drie staan Marx, Heidegger, Kierkegaard en Sartre centraal. Tijdens het laatste dagdeel richten we ons op de geluks-ideeën van Foucault, Bieri en Han.

Rousseau’s visie op de mens is zeer pessimisistisch. Eigenlijk draait hij het schema van Aristoteles om. Waar Aristoteles dacht dat opvoeding, scholing en cultuur mensen tot bloei kon brengen, vindt Rousseau dat de cultuur de mens van zichzelf vervreemdt. Rousseau’s ideeen vinden een gewillig oor bij Kant, die vindt dat de mens uit ‘krom hout’ gesneden is. Zijn ethiek richt zich daarom niet op het realiseren van geluk, maar vooral op de plichten die we volgens hem jegens andere zouden moeten hebben. Gelukkig worden is voor Kant bijzaak – het gaat er volgens hem vooral om om het geluk waardig te zijn.

Dit pessimisme zet door in de 19e eeuw. Schopenhauer is daarnaast de eerste filosoof die God buitenspel zit. Zijn atheistische filosofie is van grote invloed op Nietzsche, die God doodverklaart, maar tegelijkertijd ook bang is dat deze daad zal resulteren in het nihilisme: het idee dat uiteindelijk niets waar, goed of schoon is. De dreun die Nietzsche daarmee uitdeelt is tot op de dag van vandaag voelbaar. Hoe kunnen we een goed leven realiseren, als er geen normen meer zijn om ons richting te geven?

Tijdens de tweede dag bespreken we een aantal antwoorden op deze vraag. Sartre zet, vlak na de tweede wereldoorlog, de mens op de plaats van God. Wij mensen zijn radicaal vrij, maar daarom ook radicaal verantwoordelijk voor wat we doen en wie wij zijn. Het authenticiteitsideaal (je moet in je handelen tot uitdrukking brengen wie je bent) wordt door Sartre niet uitgevonden (Kierkegaard is een belangrijke voorloper), maar wel centraal gesteld. Een andere belangrijke denker voor Sartre is Marx, die stelde dat filosofen eens moeten ophouden om de wereld te proberen te begrijpen. Het komt erop aan haar te veranderen.

Nietzsche is ook een belangrijke invloed geweest op het denken van Foucault, die in zijn levenskunst-filosofie ook weer teruggrijpt op de antieke denkers. Waarom kunnen we van ons leven geen kunstwerk maken?, vraag hij zich af. En, als dat kan, hoe doe je dat dan? Foucault heeft zijn cyclus over levenskunst niet af kunnen maken, maar zijn denken is zeer invloedrijk gebleken, ook voor hedendaagse filosofen als Byung Chul Han, die meent dat wij onze eigen slavendrijvers zijn geworden, met alle nadelige gevolgen voor ons geluk van dien.

Na afloop van de cursus begrijpt u waarschijnlijk nog minder van uw leven dan dat nu het geval is, maar mogelijk is het er wel (nog) interessanter op geworden.

Menno de Bree is een zeer ervaren docent, die het medische werkveld uitstekend kent. Hij neemt u in deze cursus vakkundig aan de hand om u te leren hoe u zich door de wijze woorden van filosofen door de eeuwen heen in uw leven en werk als arts kunt laten inspireren. De cursus is daarom voor alle medici toegankelijk en interessant: zowel voor hen die zich al eens in filosofie verdiepten, als voor artsen die er voor het eerst mee kennismaken.


Cursusdata

NIEUW
27 en 28 mei 2021

Op goed geluk!
Moderne levenskunst voor artsen

Docent: Menno de Bree
Locatie: Kasteel Engelenburg, Brummen
Accreditatie: 12 punten aangevraagd bij het ABAN


Maximum aantal deelnemers bereikt

Deze cursus vindt plaats op kasteel Engelenburg te Brummen.

Kasteel Engelenburg is een bijzonder hotel met golfbaan en conferentie faciliteiten. Dineren onder de sterren in het 19e eeuwse Serre restaurant. Wakker worden en nog even verder dromen in de prachtige kamers van de Orangerie of het Kaapse Huis. De familie Agricola en haar team ontvangt u op persoonlijke wijze in een historische ambiance met gevoel voor detail. Door het open raam hoort u de vogels. Over de slotgracht kijkt u het kasteelpark in. Een oase van rust en ruimte. Heden en verleden komen hier samen.

Kasteel Engelenburg vormt daarmee de perfecte locatie voor deze cursus.

Kasteel Engelenburg biedt de gelegenheid tot voorovernachting voor een speciaal tarief voor Brainfeedcursisten.
U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de receptie van het hotel.

COVID-19
Kasteel Engelenburg houdt rekening met de geldende voorschriften en richtlijnen van het RIVM en de Overheid met betrekking tot COVID-19. Een algemeen overzicht van de getroffen maatregelen vindt u hier.


Menno de Bree (1974) studeerde filosofie en werkte als filosoof achtereenvolgens bij Heineken en Nyenrode. Sinds 2003 is hij verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (nu als docent medische ethiek en filosofie), en verzorgt daarnaast filosofische lezingen en workshops voor professionals. Sinds 2016 is hij tevens docent aan the School of Life Amsterdam.

Menno de Bree won diverse studenten-awards en is een veelgevraagd spreker. Enkele recente titels van publieke lezingen zijn 'Over waarom het onmogelijk is om gelukkig te worden van je werk', 'Een kleine filosofie van de verslaving', 'Eerst denken dan doen - filosoferen over seks', 'Zelf nadenken over je eigen dood' en 'Geen menselijke aangelegenheid is veel inspanning waard - Arthur Schopenhauer over geluk'.

Wilt u Menno de Bree boeken voor een inspirerende lezing? Neem contact met ons op via het contact formulier.


Actuele masterclasses van Menno de Bree


Denk mee met Menno de Bree MEEDENKDAG

REPRISE
woensdag 27 oktober 2021 Nieuwe datum


Denk mee met Menno de Bree
Vrolijk pessimisme: Arbeidsvitaminen voor elke arts!

Docent: Menno de Bree
Locatie: Kasteel Vanenburg, Putten
Accreditatie: 5 punten toegekend door het ABAN onder nummer 376803
Klik hier voor meer informatie en opgave.

Accreditatie

Voor deze cursus zijn door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG 12 accreditatiepunten toegekend onder nummer 430653.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel, etcetera.

Door de KNMG is mei 2016 aangegeven dat door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd worden als vakinhoudelijke nascholingen omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren. (zie hier)

Meer informatie over ABAN-punten en artsen uit cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) vindt u hier.

Medisch specialisten (cluster 2) vinden meer informatie over ABAN-punten hier.

Voor artsen uit cluster 3 (sociaal geneeskundigen) geldt een eigen regeling. Meer informatie over ABAN-punten en sociaal geneeskundigen vindt u hier.

Prijs

De inschrijfkosten voor deze cursus zijn 1295 euro*.

    Cursusprijs is inclusief:
  • cursusmaterialen
  • verfijnde lunch op donderdag en vrijdag
  • gastronomisch diner met bijpassende wijnen op donderdagavond
  • overnachting van donderdag op vrijdag in een luxe, stijlvolle hotelkamer, inclusief ontbijt.


Werknemers UWV

Facturen met vermelding van een kostenplaatsnummer kunnen door ons rechtstreeks naar FEZ accounting house crediteuren van het UWV worden verstuurd. U kunt dit kostenplaatsnummer opgeven als factuur kenmerk op het inschrijfformulier.
UWV medewerkers kunnen ook een prijsopgave invullen op een 'Prijsopgave Leren en Ontwikkelen formulier UWV'. Het leverancier-ID nummer van Brainfeed is 63527. Na verwerking binnen het UWV ontvangen wij dan een inkooporder.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Hier kunt u zich inschrijven voor de cursus Op goed geluk! op 27 en 28 mei 2021.

De inschrijving is gesloten.