Durf te leven! Geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst voor artsen.

Inschrijving sluit over: Deze cursus wordt nu bekeken door 1 persoon.

Titel: Durf te leven! Geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst voor artsen.
Docent: Johan Braeckman
Datum: 23 en 24 september 2021
Tijden: Aanvang cursus eerste dag om 9:30 uur. Afsluiting op tweede dag om 17:00 uur.
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Prijs: 1295 euro*
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 402837
Doelgroep: Medisch specialisten, huisartsen en andere medisch professionals
Groepsgrootte: Maximaal 20 personen


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Een masterclass over de betekenis van het bestaan, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst.

De zoektocht naar het goede leven is inherent aan het menselijk bestaan. De mens, zoals de twintigste-eeuwse existentialisten het uitdrukten, is veroordeeld tot vrijheid. Dieren zijn niet in de mogelijkheid tot rationele reflectie over levenskeuzes, noch kunnen ze een vorm van autonomie en zelfbeschikking bereiken vergelijkbaar met die van de mens. Maar met onze vrijheid, komt verantwoordelijkheid. De keuzes die we maken, hebben gevolgen, en sluiten andere mogelijkheden uit. Reeds in oeroude mythologische tradities werd hierover nagedacht, en ook de wereldreligies trachten antwoorden op onze levensvragen te formuleren. De filosofie, ontstaan in de zesde eeuw vr. C., is bij uitstek de discipline die op rationele wijze antwoorden tracht te formuleren op vragen over de wijze waarop we ons leven zinvol kunnen maken en welke keuzes meer verantwoord en wijzer zijn, en waarom.

In deze tweedaagse masterclass bespreken we enkele fundamentele levensvragen aan de hand van vier filosofische werken. Achtereenvolgens komen aan bod: "Het geluk" van de Franse filosoof en arts Julien Offray De Lamettrie; "Over vrijheid" van de Engelse econoom en filosoof John Stuart Mill; "De mythe van Sisyphus", van de Franse schrijver en filosoof Albert Camus, en "How to be idle", van de Britse auteur en filosoof Tom Hodgkinson.

In de eerste lesdag bespreken we de boeken van Lamettrie en van Mill. De vraag die Lamettrie, achttiende-eeuws enfant terrible, aan de orde stelt houdt ons reeds millennia bezig: wat maakt een mens gelukkig? Wat is geluk? Kunnen we het bereiken door doelbewuste, weloverwogen handelingen, of is het eerder iets wat ons al dan niet per toeval overkomt? Welke rol speelt geld? We bespreken diverse opvattingen over geluk, en gaan dieper in op de empirische studies van de voorbije decennia. De relevantie hiervan voor medische kwesties is evident. Mensen die zichzelf eerder ongelukkig noemen, zijn meer vatbaar voor depressies en andere mentale aandoeningen, maar hebben evenzeer meer lichamelijke klachten.
De klassieker van John Stuart Mill, "over vrijheid", biedt ons een mogelijkheid om grondig in te gaan op vragen omtrent de betekenis van het begrip "vrijheid"; over de problematiek van vrije meningsuiting, en van meerdere ethische kwesties betreffende (de grenzen van) zelfbeschikking. In hoeverre beschikt een mens over het eigen leven, en kan hij of zijn beslissen over de eigen dood? Welke grenzen legt dit op aan het medische handelen? Wat kunnen we van Mill leren over vragen omtrent zogenaamde therapeutische hardnekkigheid, of over het al dan niet reanimeren van een patiënt, of hoe artsen precies moeten omgaan met wilsbeschikkingen?

Dag twee start met de diepe vraag omtrent de zin van het leven. Albert Camus stelt in zijn beroemde essay de vraag centraal of zelfdoding een rationele handeling kan zijn? We nemen de analyses van Camus als uitgangspunt om na te denken over vragen omtrent euthanasie en andere existentiële kwesties die enerzijds niet strikt medisch zijn, maar waar anderzijds elke arts vroeg of laat vrijwel onvermijdelijk mee geconfronteerd zal worden.
Tot slot denken we samen met Tom Hodgkinson na over de manier waarop het huidige jachtige en veeleisende leven ziekmakende consequenties heeft. We bespreken het pleidooi van Hodgkinson voor een "luier" leven, waarin meer tijd is voor de fundamentele aspecten van een mensenleven, zoals schoonheid en vriendschap. In het bijzonder gaan we in op de vraag hoe de wijze waarop arbeid georganiseerd is in onze tijd, tot diverse medische complicaties kan leiden. Het is op zich niet de taak van de arts om een vorm van arbeidssociologie te ontwikkelen, maar wat moet de medische wereld aanvangen met het inzicht dat steeds meer mensen ziek worden door de aard van hun job?


Cursusdata

NIEUW
1 en 2 juli 2021

Durf te leven!
Geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst voor artsen

Docent: Johan Braeckman
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 402837
Klik hier voor meer informatie en opgave.

Nog 1 plaats beschikbaar
23 en 24 september 2021

Durf te leven!
Geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst voor artsen.

Docent: Johan Braeckman
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 385772
Klik hier voor meer informatie en opgave.
Nog 9 plaatsen beschikbaar

Deze cursus vindt plaats in hotel Landgoed Het Roode Koper te Ermelo.

Hotel Landgoed Het Roode Koper ligt verborgen in de bossen van de Veluwe. U kunt er genieten te midden van idyllische Engelse tuinen. De antieke meubels en de warme sfeer van de kamers combineren klassieke elegantie met comfort. Het seizoensgebonden menu met klassieke en eigentijdse gerechten is de perfecte manier om al uw zintuigen te verwennen. Het terras biedt een schitterend uitzicht op de tuinen van het landgoed en de omliggende bossen. Als het koud is, kunt u ontspannen in een van de gezellige lounges met open haard.

Hotel Landgoed Het Roode Koper biedt rust, ruimte, privacy en een warme, persoonlijke ontvangst.
Deze locatie, verscholen in de bossen van Leuvenum, staat garant voor sfeer en intimiteit, en vormt daarmee de perfecte ambiance voor deze cursus.
Sinds 2015 is het restaurant van hotel landgoed Het Roode Koper een Michelinster toegekend.

Hotel landgoed Het Roode Koper biedt de gelegenheid tot voorovernachting voor een speciaal tarief voor Brainfeedcursisten. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de receptie van het hotel.

COVID-19
Hotel landgoed Het Roode Koper houdt rekening met de geldende voorschriften en richtlijnen van het RIVM en de Overheid met betrekking tot COVID-19. Een algemeen overzicht van de getroffen maatregelen vindt u hier.


Professor Johan Braeckman

Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn proefschrift was getiteld `De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie'. Em. professor dr. Etienne Vermeersch was zijn promotor.

Loopbaan

Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.

Publicaties

Behalve artikelen in vakbladen publiceerde Johan Braeckman als auteur, co-auteur en editor ook boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie, en culturele aspecten van de wetenschappen.
Uitgeverij Home Academy bracht eerder zijn alom gewaardeerde collegereeksen Darwin en de evolutietheorie en Kritisch denken uit. In 2015 verscheen zijn collegereeks "Recht maken wat krom is?"over bio-ethiek.
Johan Braeckman is mede auteur van het bekende boek: De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken.

Wilt u Johan Braeckman boeken voor een inspirerende lezing? Dan kun u hier meer informatie vinden.

Actuele cursussen van Johan Braeckman

NIEUW

Accreditatie

Voor deze cursus zijn door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG 12 accreditatiepunten toegekend onder nummer 402837.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel, etcetera.

Door de KNMG is mei 2016 aangegeven dat door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd worden als vakinhoudelijke nascholingen omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren. (zie hier)

Meer informatie over ABAN-punten en artsen uit cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) vindt u hier.

Medisch specialisten (cluster 2) vinden meer informatie over ABAN-punten hier.

Voor artsen uit cluster 3 (sociaal geneeskundigen) geldt een eigen regeling. Meer informatie over ABAN-punten en sociaal geneeskundigen vindt u hier.

Prijs

De inschrijfkosten voor deze cursus zijn 1295 euro*.

    Cursusprijs is inclusief:
  • cursusmaterialen
  • verfijnde lunch op donderdag en vrijdag
  • gastronomisch diner met bijpassende wijnen op donderdagavond
  • overnachting van donderdag op vrijdag in een luxe, stijlvolle hotelkamer, inclusief ontbijt.


Werknemers UWV

Facturen met vermelding van een kostenplaatsnummer kunnen door ons rechtstreeks naar FEZ accounting house crediteuren van het UWV worden verstuurd. U kunt dit kostenplaatsnummer opgeven als factuur kenmerk op het inschrijfformulier.
UWV medewerkers kunnen ook een prijsopgave invullen op een 'Prijsopgave Leren en Ontwikkelen formulier UWV'. Het leverancier-ID nummer van Brainfeed is 63527. Na verwerking binnen het UWV ontvangen wij dan een inkooporder.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Hier kunt u zich inschrijven voor de cursus Durf te leven! op 23 en 24 september 2021.

Voer hier uw voorletters in
Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in.
Vul hier uw postcode en woonplaats in
Vul hier uw BIGnummer in.
Vul hier uw e-mailadres in.
Het (mobiele) telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
Hier kunt u eventuele overige gegevens aangeven zoals verzoeken t.a.v. de factuur of dieetwensen.
Geef hier aan dat u akkoord gaat met de Algemene verkoop-, annulerings- en leveringsvoorwaarden. Deze vindt u hier.

U ontvangt een factuur via e-mail. Als u wilt dat deze factuur op een andere naam en/of adres wordt gesteld dan kunt u dat hier aangeven.

Vul hier de gewenste tenaamstelling van de factuur in
Adres voor de factuur (indien anders dan boven)
Vul hier de gewenste postcode en plaatsnaam voor de factuur in (indien anders dan boven)
Eventueel gewenst kenmerk, kostenplaats of andere toevoeging aan factuuradres
U kunt meerdere opties kiezen.