Jelle Jolles

Jelle Jolles

Emeritus hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en autoriteit op het gebied van het tienerbrein.

Maak kennis

Jelle Jolles is universiteitshoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Jelle is een autoriteit en graag geziene gast in de media als het gaat over de ontwikkeling en ontplooiing van jeugdigen en om het cognitief presteren bij volwassenen en ouderen.

Jelle is opgeleid aan de Universiteit Utrecht. Hij behaalde er een doctoraalexamen in de neuro/biochemie en een in de psychologie (neuropsychologie). Ook behaalde hij er zijn kandidaatsdiploma filosofie. De ongewone combinatie van disciplines is er de oorzaak van dat Jelle zijn interesse heeft in de samenhang van hersenen en gedrag en in de vele biologische factoren die ons gedrag beïnvloeden. Tevens motiveert het hem om de spraakverwarring die er bestaat tussen de neurowetenschappen en gedragswetenschappelijke en cognitieve invalshoek aan te pakken.

De kennis en ervaring die hij in de eerste twee decennia van zijn wetenschappelijke carrière opdeed met fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek én in zijn klinisch neuropsychologisch werk met patiënten met een hersendysfunctie, blijken een relevante voedingsbodem te zijn voor zijn huidige werk. De focus ligt daarbij vooral op het domein van cognitieve ontwikkeling, leren en het brein bij de doelgroep kinderen, tieners en bijna-volwassenen. Daarbij gaat het om de ontplooiing over de gehele periode tussen ongeveer 8 en 25 jaar.

‘De mens in zijn context’ en de klinische neuropsychologie

Naast wetenschapper is Jelle praktijkspecialist. Hij is BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog en GZ-psycholoog. Vandaar zijn interesse in ‘de persoon in zijn context’: een patiënt en zijn klachten en/of cognitieve stoornissen kan alleen goed beoordeeld worden als je zijn achtergronden, persoonlijke biografie en leefomgeving meeneemt in je overwegingen.

“De hersenen zijn plastisch en blijven dat ook. Ze zijn het orgaan dat ervoor zorgt dat de mens zich kan aanpassen aan een veranderende omgeving. Daarom is het belangrijk dat zowel jonge als oudere mensen blijvend gestimuleerd worden en niet stil blijven staan. Jongeren zijn de toekomst”, zegt Jelle. “Maar we moeten ze nog wel zien als ‘werk in uitvoering’. In de tiener komen hersenen, beleving, gedrag, ontwikkeling, stoornissen, welbevinden en cognitief functioneren bij elkaar. Veel meer dan de genen is de eerdere leef- en leeromgeving bepalend voor het functioneren.”

Boeken en media

Jelle schreef diverse boeken, waaronder zijn bestseller ‘Het tienerbrein’ (2016) en ‘Ellis en het verbreinen’ (2011) en publiceert met zeer grote regelmaat in Nederlandstalige vak- en publiekstijdschriften en in de internationale literatuur.

Actieve dialoog tussen wetenschap en praktijk

Jelle pleit al 20 jaar voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de praktijk. Met het doel mensen te inspireren met de vele dingen die nu bekend zijn over het brein. Hij is regelmatig te gast op televisie en radio en voor interviews in landelijke en regionale bladen. Zijn TED talk over ‘leren, brein en onderwijs’ is duizenden malen bekeken. Voor het NRC geeft Jelle regelmatig antwoord op vragen van ouders in een opvoedrubriek en hij houdt zich dagelijks bezig met ‘neurotalk’ via Twitter en op zijn website jellejolles.nl.

Maak kennis met onze docenten

Ontmoet Jelle Jolles

Ik heb een vraag

Cookies

Brainfeed gebruikt verschillende soorten cookies om de website te analyseren te verbeteren. Wilt u dit liever niet? Klik dan op minimale cookies. Lees ons Privacy statement en cookiebeleid.

Cookies accepteren Minimale cookies