Masterclasses voor artsen Laat u inspireren Verrassend en exclusief

De Ongelovige Thomas heeft een Punt!

Onder de inspirerende leiding van professor Johan Braeckman onderzoekt u in deze cursus De ongelovige Thomas heeft een punt! waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor mentale infectie door onwaarschijnlijke of ronduit volstrekt irrationele overtuigingen. Vanuit verrassend perspectief leert hij u om uw denken te scherpen en uw kritisch vermogen te vergroten. Een cursus die iedere professional gedaan zou moeten hebben!

Fac lege artis!

Waarom zijn geneesmiddelen soms zo duur? Of niet beschikbaar, niet bereikbaar of niet toegestaan? Wat is hierbij de rol van de overheid, de farmaceutische industrie, de apotheker, de patiënt en de dokter zelf? Prof. Eric van Roon belicht in de cursus Fac lege artis! alle relevante aspecten van moderne geneesmiddelen, van farmacokinetiek tot responsvariatie, van industrie tot regelgeving, diepgaand maar op toegankelijke, onderhoudende wijze zodat u weer helemaal “bij” bent.

Recht maken wat krom is?

Steeds vaker worden artsen in hun werk geconfronteerd met ethische dilemma's zoals manipulatie van erfelijke eigenschappen, recht op zelfbeschikking, euthanasie en recht op behandeling. Professor Johan Braeckman schetst op onnavolgbare wijze in de cursus Recht maken wat krom is? een inspirerend ethisch referentiekader om u op weg te helpen. Deze tweedaagse cursus is nu open voor inschrijving.