Durf te denken! Sapere Aude

Sapere Aude! Durf te denken.

U wilt uw competentie Medisch Leiderschap verder ontwikkelen? Laat u inspireren door filosoof Menno de Bree, die in deze cursus deze belangrijke en sterk in de belangstelling staande competentie belicht vanuit historisch filosofisch perspectief. Tijdens deze prikkelende tweedaagse verrijkt en slijpt u uw eigen visie op leiderschap door de boeiende kennismaking met een dwarsdoorsnede van 25 eeuwen filosoferen over leiders, leiderschap en macht – van Plato tot Hannah Arendt, en van Machiavelli tot Michel Foucault.

Nieuwe competentie

Medisch Leiderschap is een nieuwe competentie, wat niet alleen betekent dat in de komende jaren het onderwijs binnen deze competentie moet worden ontwikkeld, maar ook dat huidige dokters deze competentie in hun praktijk vorm moeten geven. Zoals we tijdens de cursus zullen bespreken, geeft het KNMG Raamwerk Medisch Leiderschap daartoe te weinig steun.

Een rechtvaardige samenleving

Om Medisch Leiderschap verder vorm te geven moet er dus worden teruggevallen op meer generieke literatuur over leiderschap. Veel van de literatuur daarover komt uit psychologische, sociologische en bedrijfskundige hoek, maar de leiderschapstypen die daar worden besproken zijn vaak al ouder, en afkomstig uit de filosofische traditie. Dit komt omdat de vraag naar hoe je een rechtvaardige samenleving op kunt bouwen, en wat voor mensen je nodig hebt om dat voor elkaar te krijgen, één van de traditionele thema's van de filosofie is.

Die filosofie is dus altijd herkenbaar en concreet, wat het mogelijk maakt om verbindingen te maken tussen enerzijds filosofische denktradities en anderzijds dagelijkse leiderschapsproblemen. Praktisch, relevante thema's zullen worden belicht vanuit interessante denkers.
Plato bediscussieert bijvoorbeeld in De Staat hoe een opleiding van een leider eruit moet komen te zien, hoe de screening moet plaatsvinden, en ook hoe democratisch besluitvorming moet zijn. Als je dialogisch leiderschap wilt implementeren (het leiderschapstype wat in de NFU-master kwaliteit en patiëntveiligheid wordt gepropageerd), kun je niet om de dialoogtechnieken heen die door Socrates en Plato ontwikkeld zijn. Aristoteles bespreekt in zijn Retorica waarom een leider niet genoeg heeft aan een gedegen vakopleiding, maar ook goed moet kunnen leren spreken - omdat gelijk hebben nog iets anders is dan gelijk krijgen. Later in de geschiedenis bespreekt Machiavelli de noodzaak van leiders om vuile handen te maken, en doorbreekt daarmee het idee dat leiders vooral 'goed' moeten zijn (een idee wat ook achter het Raamwerk Medisch Leiderschap lijkt te zitten). Hannah Arendt laat weer zien dat er voor leiderschap een totaal ander type denken nodig is dan voor managen, wat dan ook weer inzichtelijk maakt waarom mensen die carrière maken als manager zo pijnlijk tekort kunnen schieten als zij in een positie komen waarin ze leiderschapsbesluiten moeten nemen.

In deze cursus onderzoekt u onder leiding van Menno de Bree uw eigen visie op medisch leiderschap en gaandeweg leert u de besproken inzichten te herwaarderen. U verdiept zich in de verschillende benaderingen van leiderschap vanuit filosofisch perspectief, om hiermee na de cursus in uw eigen praktijk aan de slag te kunnen. Geen platgetreden paden, maar verrassend prikkelende perspectieven.

Behandelde onderwerpen

 • Inleiding over het begrip ‘leiderschap’
 • ‘leiderschap’ en geneeskunde; kritische analyse van het KNMG ‘raamwerk medisch leiderschap’.
 • Filosofen en leiderschap: de centrale vragen.
 • Klassieke filosofen over leiderschap
  • Machiavelli: het doel heiligt de middelen
  • Thomas Hobbes: het sociaal contract met de koning
  • Jean Jacques Rousseau: de corrupte volwassene
  • John Locke: liberaal leiderschap
  • Immanuel Kant: zelfleiderschap
  • Hannah Arendt: macht, kwaad en organisaties.
  • Michel Foucault: de dood van het subject.
  • Robert Solomon: deugden en leiderschap.
  • Filosofie, leiderschap en geneeskunde.

  Cursusdata

  EXTRA DATUM
  19 en 20 april 2021

  Durf te denken - Sapere aude!
  Een verfrissende filosofische kijk op medisch leiderschap

  Docent: Menno de Bree
  Locatie: kasteel Engelenburg, Brummen
  Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 413427


  Verplaatst wegens lockdown

  maandag 4 en dinsdag 5 oktober 2021

  Durf te denken - Sapere aude!
  Een verfrissende filosofische kijk op medisch leiderschap

  Docent: Menno de Bree
  Locatie: kasteel Engelenburg, Brummen
  Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 413427
  Klik hier voor meer informatie en opgave.
  Nog 12 plaatsen beschikbaar
  maandag 6 en dinsdag 7 december 2021

  Durf te denken - Sapere aude!
  Een verfrissende filosofische kijk op medisch leiderschap

  Docent: Menno de Bree
  Locatie: kasteel Engelenburg, Brummen
  Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 413427
  Klik hier voor meer informatie en opgave.
  Nog 7 plaatsen beschikbaar