Masterclass

Zeker en vast!

Ontdek het fundament van de medische wetenschap

Ga samen met Johan Braeckman op zoek naar betrouwbare kennis. Uw medisch wetenschappelijk denken zal na deze masterclass nooit meer hetzelfde zijn.

Is absolute kennis bereikbaar?

De moderne geneeskunde bestaat bij de gratie van wetenschap. Eeuwenlang dachten filosofen, artsen, wiskundigen en wetenschappers al na over het verwerven van kennis. Is het bereiken van absolute kennis, die niet ter discussie staat, wel bereikbaar? Of moeten we ons voor eens en voor altijd verzoenen met de pessimistische opvatting dat het ons niet gegeven is om tot zekerheden te komen?

Zo ontstond helder en redelijk denken

'Wijsbegeerte', aldus de beroemde filosoof en wiskundige Bertrand Russell, 'is een hardnekkige poging om zo helder en redelijk mogelijk te denken.' De eerste aanzet tot dat heldere en redelijke denken ontstond in de zesde eeuw voor Christus, toen Thales Van Milete bewijzen wilden formuleren voor eenvoudige wiskundige stellingen. Natuurlijk was er al wiskunde vóór Thales. Maar de Griekse filosoof was misschien de eerste die bewijzen wilde vinden alleen omwille van de kenniswaarde op zich, niet om praktische redenen.

Thales en andere zogenaamde presocratische filosofen stelden fundamentele vragen over de aard van de kosmos, de natuur, materie, ruimte en tijd. Maar ze wilden vooral weten of en hoe mensen in staat zijn om tot betrouwbare kennis te komen. Ze waren de eersten die inzagen dat een beroep doen op autoriteit, traditie, macht of op het bovennatuurlijke, niet kan volstaan. Kennis die overtuigend is, moet dat omwille van redelijke argumentatie zijn.

Zekerheid bereiken

De volgende generaties filosofen, waaronder Socrates, Plato en Aristoteles, werkten de basisopvattingen van hun voorgangers verder uit. Ze pasten ze ook toe op andere kwesties, zoals politiek, recht en ethiek. Kunnen we weten wat het goede leven is? Wat rechtvaardigheid is? Wat waardevol is, en waarom? Eerlijkheid, deugdzaamheid, moed? En zo ja, welke methodes moeten we daarvoor gebruiken?

Ondertussen slaagden Griekse wiskundigen erin om stellingen overtuigend te bewijzen. Het vertrouwen groeide dat de zekerheid die in de wiskunde mogelijk is, ook op andere gebieden te bereiken was. Zo ontstonden de eerste vormen van wetenschap, zoals de geneeskunde, de astronomie en de statica, waaraan Hippocrates, Archimedes en vele anderen verbonden zijn. We illustreren in het bijzonder de prille geschiedenis van de geneeskunde (Hippocrates, Galenus e.a.), die mooi laat zien hoe ook kennisverwerving gekoppeld is aan contextuele factoren.

Het optimisme over de mogelijkheid dat mensen, ondanks al hun beperkingen, kennis verwierven met een absoluut en universeel karakter, werd ernstig aangetast door het relativisme dat de sofisten introduceerden. Kennis, volgens Protagoras en zijn collega’s, is altijd gekleurd, begrensd en beperkt door de tijd en de context waarin men leeft. En door de menselijke vooroordelen en doelen die niets met de zoektocht naar betrouwbare kennis te maken hebben.

De zoektocht naar betrouwbare kennis

De spanning tussen de optimistische en pessimistischere visies in de zoektocht naar betrouwbare kennis verdween nooit meer uit de westerse wijsbegeerte en wetenschap. Tijdens de middeleeuwen vertrouwde men nagenoeg unaniem op de Bijbel en op theologische autoriteiten. Vanaf de renaissance sloeg de twijfel weer toe. 'Wat kan ik weten?' vroeg de humanist en essayist Montaigne zich af. Om te antwoorden: 'Niet veel, om niet te zeggen nagenoeg niets.'

Het ontwikkelen van de wetenschappelijke methodes (Vesalius, Galilei, Huygens, Newton en vele anderen) bracht hoop. Natuurwetten werden ontdekt. Inzichten waarvan de oude Grieken alleen maar konden dromen. We bespreken in detail hoe de geneeskunde zich (vooral dankzij het werk van Vesalius) losweekte van de middeleeuwse, eerder dogmatische, interpretatie van het werk van Galenus.

Toch toonden filosofen zoals David Hume overtuigend aan dat ook de wetenschappelijke inzichten vatbaar zijn voor grondige scepsis. De Duitse filosoof Immanuel Kant probeerde uit de impasse te raken door kennis te funderen in het menselijk kennisapparaat zelf. Maar zijn indrukwekkende poging liep stuk op de ontwikkeling van de niet-euclidische meetkunde in de 19de eeuw.

Verlies van het brein als waarheidszoekend orgaan

In de 19de eeuw publiceerde Charles Darwin zijn visie op evolutie. Het menselijk brein werd niet langer als waarheidszoekend orgaan beschouwd. Het brein is een blind product van evolutie door selectie, gericht op overleving en voortplanting. Net zoals alle andere organen.

De 20ste eeuw zag het ontstaan van natuurwetenschappelijke theorieën zoals de quantumtheorie en de relativiteitstheorie. Filosofen en wetenschappers moesten nu opnieuw fundamenteel stilstaan bij de mogelijkheden en beperkingen van onze kennis. De logicus Kurt Gödel toonde toen, enigszins ironisch, onbetwistbaar aan dat onze kennis begrensd is.

Lees verder

Zeker en vast!

donderdag 17 november 2022

Johan Braeckman

Deze masterclass bieden we op dit moment niet aan. Blijf op de hoogte van onze masterclasses en congressen.

Programma

09:00 Ontvangst en kennismaken
09:30 De masterclass start
11:00 Even pauze
11:30 Vervolg masterclass
13:00 Lunchen
14:00 Vervolg masterclass
15:30 Pauze
17:00 Afsluiting dag 1
19:00 Aperitief en genieten van een heerlijk diner
09:00 Start masterclass dag 2 na het ontbijt
10:30 Pauze en tijd om uit te checken
11:00 Vervolg masterclass
12:30 Lunchen en uitwaaien
13:30 Vervolg masterclass
15:00 Pauze
15:30 Vervolg masterclass
17:00 Afsluiting masterclass

Het volledige programma ontvangt u bij aankomst.

De droom van de rede

In deze tweedaagse masterclass onderzoekt u samen met Johan Braeckman de fundamenten van ons medisch en algemeen wetenschappelijk denken. U krijgt inzicht in de aard van filosofie en wetenschap, in de geschiedenis van helder en redelijk denken en in de zoektocht naar betrouwbare kennis.

Lees verder

Docent

Leerzaam, je wordt er weer nederig door.

Joep Tuerlings
Psychiater

Geweldige spreker die je volledig meeneemt naar zijn verhaal en vasthoudt: wat is wetenschap en wat "weten" we dan werkelijk? Een 10 op alle onderdelen.

Ronald van der Aa
Cardioloog

Inspirerend en enthousiasmerend. Wat is Johan Braeckman ene goede verteller! Het was weer een waar genoegen: "een cadeautje".

Ellen de Haas
Dermatoloog

Zeer goed combinatie van onderwijs, omgeving en verzorging. Organisatie door Brainfeed: een 10!

Peter van Hal
Longarts

Heel interessant en prikkelend. Geeft inzicht in de onvolkomenheid van onze kennis.

Marie-Cécile Jacobs
Reumatoloog

Inspireert tot verder zoeken en verdiepen.

Nicole Thewissen
Verzekeringsarts

Johan Braeckman gebruikt voorbeelden die hij als anekdotes vertelt alsof je erbij bent geweest.

Nicole Thewissen
Verzekeringsarts

Johan Braeckman is buitengewoon erudiet en eloquent. De cursus had wel 3 dagen mogen duren.

Marie Cécile Jacobs
Reumatoloog

Ik geef deze masterclass een 10

Peter van Hal
Longarts

Zeer waardevolle algemene kennis voor het begrijpen van ons alledaags handelen in de praktijk.

Peter van Hal
Longarts

Je krijgt geen genoeg van Johans tot de verbeelding sprekende manier van presenteren.

Nicole Thewissen
Verzekeringsarts

Prikkelende overview die uitnodigt tot meer.

Claude Hoydonckx
Bedrijfsarts

Heerlijk om zo op passief-actieve wijze visie aan te scherpen.

Roel Wichers
Forensisch psychiater

Johan Braeckman is voortreffelijk in kennis en presentatie.

Roel Wichers
Forensisch psychiater

Uitermate compleet.

Roel Wichers
Forensisch psychiater

Een genot om naar te luisteren en te volgen.

Roel Wichers
Forensisch psychiater

Voor mij geheel nieuw en daarmee inhoudelijk verrassend.

Sjef Vrencken
Forensisch arts

Ik heb veel geleerd en ben blij dat ik (alsnog) deelgenomen heb.

Sjef Vrencken
Forensisch arts

Echt geweldig, voor mij als medicus, als mens en een verwenmoment.

Titia Antheunissen
Psychiater

Johan Braeckman heeft een boeiende presentatie en zeer goede wijze van stemgebruik.

Titia Antheunissen
Psychiater

Tot in de puntjes verzorgd.

Titia Antheunissen
Psychiater

Een kennisbron die je kennis doet groeien maar tegelijkertijd kwetsbaar maakt.

Marjan Herrewaarden
Psychiater

Opnieuw onvoorstelbaar geboeid geluisterd.

Marjan Herrewaarden
Psychiater

Veel kennis met de nodige verdieping.

Marjan Herrewaarden
Psychiater

Een bijzondere ervaring om gedurende 2 dagen te worden meegenomen in de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie.

Marjan Herrewaarden
Psychiater

Een mooi moment voor reflectie door de twee dagen en overnachting.

Marieke van Berckel Smit-Ruys
Verzekeringsarts

Zeer verfrissend en verrijkend.

Marieke van Berckel Smit-Ruys
Verzekeringsarts

Door deze cursus ga ik anders kijken naar realiteit en wetenschap, en meer bewust van mijn eigen rol.

Marieke van Berckel Smit-Ruys
Verzekeringsarts

Wederom een cadeautje

Hans de Brouwer
Verzekeringsarts

Johan Braeckman is een bron van kennis, aimabele man, een natuurtalent.

Hans de Brouwer
Verzekeringsarts

Wederom inzichtelijk en inspirerend.

Hans de Brouwer
Verzekeringsarts

Een noodzakelijke rijkdom in kennis voor elke mens en dus ook voor de medicus.

Hans Ablij
Internist

Ik zou alle cursussen van Brainfeed willen volgen

Simone Jupa
Anesthesioloog

Evenals De Ongelovige Thomas een zeer inspirerende cursus

Simone Jupa
Anesthesioloog

Ik heb het idee wijzer geworden te zijn.

Jamie Selnick Marzullo
Psychiater

Erg goed en zeer plezierig

Johan Jonker
Bedrijfsarts

Zeer inspirerend, door zowel inhoud als presentatie.

Albrecht Beeftink
Psychiater

Het volgen van deze cursus leidt tot een betere uitvoering van mijn dagelijkse werkzaamheden in de sociaal geneeskundige praktijk.

Jacques Gielen
Verzekeringsarts

De cursus heeft mij zeker gestimuleerd vaker met collega’s te overleggen.

Wessel Zimmerman
Sportarts

Ik geef de gehele cursus, de inhoud en de docent een 10!

Carmen Leclercq
Psychiater

Interessante vogelvlucht door de geschiedenis van de filosofie.

Walter van Harmen
Gynaecoloog

Johan Braeckman is een begenadigd spreker

Walter van Harmen
Gynaecoloog

Ga zo door!

Rien van der Zee
Cardioloog

Prima cursus!

Rien van der Zee
Cardioloog

Ik heb een vraag

Cookies

Brainfeed gebruikt verschillende soorten cookies om de website te analyseren te verbeteren. Wilt u dit liever niet? Klik dan op minimale cookies. Lees ons Privacy statement en cookiebeleid.

Cookies accepteren Minimale cookies