Carpe Diem

5 klassieke manieren om gelukkig te worden

Het werk als medisch professional is vaak druk en hectisch. Om niet te verdrinken in de waan van alledag, moet je af en toe even afstand nemen. Deze cursus met filosoof Menno de Bree wil daarbij helpen. U krijgt geen kant en klare antwoorden voor problemen in uw werk of leven als arts. U ontdekt wel hoe filosofie u richting en handvatten kan geven in uw werk. U krijgt een overkoepelend kader aangereikt, om zowel de achtergronden als de ontstaansgeschiedenis van onze huidige werk- en leefcultuur beter te leren begrijpen.

In deze cursus krijgt u geen kant en klare antwoorden voor problemen in uw werk of leven als arts. U ontdekt wel hoe filosofie u richting en handvatten kan geven in uw werk. U krijgt een overkoepelend kader aangereikt, om zowel de achtergronden als de ontstaansgeschiedenis van onze huidige werk- en leefcultuur beter te leren begrijpen.

Deze cursus richt zich vooral op de basis van de westerse filosofie. In het programma staan de vijf klassieke denkscholen centraal: de school van Socrates en Plato, die van Aristoteles, de Stoa, de Hedonisten en de cynici en sceptici. We zullen zien dat de invloed van deze denkers tot op de dag van vandaag voortduurt. Veel hedendaagse levenskunst-filosofie is zwaar geïnspireerd door Aristoteles en de invloed van Plato is overal en altijd merkbaar. Dat geldt ook voor de stoïcijnen. Veel invloedrijke hedendaagse denkers, van Arendt tot Foucault, grijpen steeds terug op denkbeelden uit de klassieke oudheid.

Het gelukte leven

De cursus start met de ideeën van Socrates en Plato over geluk. Plato deelde de werkelijkheid op in twee sferen: de ‘lage’ stoffelijke, lichamelijke werkelijkheid en de ‘hoge’ wereld van de ideeen. Deze tweedeling, later overgenomen door het Christendom, is enorm invloedrijk gebleken. Pas in de 19e eeuw zet Nietzsche de wereld weer op haar aardse pootjes, maar het is maar de vraag of we daar gelukkiger van zijn geworden.

In het tweede deel verkennen we Aristoteles Ethica Nicomachea, een van de belangrijkste boeken uit de westerse filosofie. In dit boek staat het begrip eudaimonia centraal. Dat vertalen we vaak met ‘geluk’, maar we zullen zien dat Aristoteles’ invloedrijke geluksbegrip veel verder gaat dan ‘het je lekker voelen’. Het gaat erom om een leven te realiseren waarin je ‘in vorm’ bent – om een leven te leiden wat goed is voor jou en een voorbeeld is voor de mensen op je heen.

Tijdens het derde dagdeel staat de school van de hedonist Epirucus centraal. Het Hedonisme richt zich niet op het realiseren van wat we nu een bourgondische levensstijl noemen, maar leert ons hoe we zo weinig mogelijk hoeven te lijden, waardoor we in een toestand van ataraxia, gelijkmoedigheid, komen. Epicurus’ leer is nog steeds invloedrijk. Iedereen wil ‘in balans zijn’ en ook zijn psychologische benadering (dingen zijn niet in zichzelf goed of slecht – we ervaren ze alleen zo) is nog steeds populair.

De stoicijnen staan centraal in het laatste deel van de cursus, samen met de denkbeelden van enkele cynici en sceptici. De Stoa levert bij uitstek een filosofie voor onzekere tijden, waarin mensen maar weinig grip op hun leven kunnen krijgen. Misschien is de Stoa daarom ook zo populair gebleven. Epictetus’ zakboekje is een van de meest gedrukte boeken ooit, en in ons land wordt het werk van Seneca bijvoorbeeld steeds weer opnieuw uitgegeven. In dit deel proberen we erachter te komen waarom dat denken zo aantrekkelijk is.

Menno de Bree is een zeer ervaren docent, die het medische werkveld uitstekend kent. Hij neemt u in deze cursus vakkundig aan de hand om u te leren hoe u zich door de wijze woorden van filosofen door de eeuwen heen in uw leven en werk als arts kunt laten inspireren. De cursus is daarom voor alle medici toegankelijk en interessant: zowel voor hen die zich al eens in filosofie verdiepten, als voor artsen die er voor het eerst mee kennismaken.


Cursusdata

EXTRA DATUM
11 en 12 maart 2021

Carpe diem!
5 klassieke manieren om gelukkig te worden

Docent: Menno de Bree
Locatie: kasteel Engelenburg, Brummen
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 385772


Verplaatst wegens lockdown

24 en 25 juni 2021

Carpe diem!
5 klassieke manieren om gelukkig te worden

Docent: Menno de Bree
Locatie: Parc Broekhuizen, Leersum
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 385772


Maximum aantal deelnemers bereikt

EXTRA DATUM
2 en 3 september 2021

Carpe diem!
5 klassieke manieren om gelukkig te worden

Docent: Menno de Bree
Locatie: hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 417426
Klik hier voor meer informatie en opgave.
Nog 9 plaatsen beschikbaar
16 en 17 september 2021

Carpe diem!
5 klassieke manieren om gelukkig te worden

Docent: Menno de Bree
Locatie: Kasteel Engelenburg, Brummen
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 385772


Maximum aantal deelnemers bereikt

20 en 21 december 2021

Carpe diem!
5 klassieke manieren om gelukkig te worden

Docent: Menno de Bree
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 385772
Klik hier voor meer informatie en opgave.
Nog 14 plaatsen beschikbaar