De 3 Mooiste Modellen

Eindelijk een leuke cursus statistiek

Het lezen van wetenschappelijke artikelen behoort ontegenzeggelijk tot de professie van elke arts. Op ieder terrein van de geneeskunde verschijnen voortdurend publicaties van grote en kleine studies. Soms met schokkende conclusies, baanbrekende bevindingen of dwingende aanbevelingen. Maar bent u in staat om ieder artikel dat u leest op waarde te schatten? Kunt u beoordelen of de conclusies valide zijn? Hoe bepaalt u of de aanbevelingen voldoende houdbaar zijn om consequenties te hebben voor uw praktijkuitoefening?

Onmisbaar

Statistische analyses zijn onmisbaar in medisch wetenschappelijke literatuur. Om artikelen goed te kunnen beoordelen is het juist kunnen interpreteren van de gehanteerde onderzoeksmethoden en statistische analyses een must.
Deze cursus helpt u op weg door u op toegankelijke wijze een overzicht te bieden van de belangrijkste onderdelen van de medische statistiek, met medische toepassingen in lineaire regressie, logistische regressie en survival analyse.

Na een introductie in de beschrijvende statistiek en kansrekening volgt een toepassing in de praktijk van de diagnostische testen. Vervolgens wordt u bijgepraat over de verschillen en overeenkomsten van de twee fundamenten van de medische statistiek: het schatten van onbekende parameters en het toetsen van hypothesen.
Aan de hand van verschillende medisch wetenschappelijke publicaties en reële datasets worden de drie meest gebruikte regressiemodellen onder de loep genomen. Wanneer gebruiken we lineaire regressie en hoe interpreteren we de resultaten? Wanneer gebruiken we een logistische regressie en hoe is dit gerelateerd aan een odds ratio? Hoe komt in survival analyse een Kaplan-Meier curve tot stand en wat betekenen de coëfficiënten van een Cox regressie?

Geen saaie cursus

Veel van deze terminologie doet bij u waarschijnlijk wel een belletje rinkelen, al duizelt het sommigen misschien toch wat. Deze cursus is geknipt voor iedere arts die medische literatuur beter wil kunnen begrijpen en interpreteren en geen zin heeft in een saaie cursus statistiek. Het is namelijk helemaal aan Hans Burgerhof toevertrouwd om u op boeiende, toegankelijke en educatief aantrekkelijke wijze door het doolhof van de statistiek te leiden. Hij zal u aan de hand nemen, soms laten dwalen, maar uiteindelijk iedere cursist het licht laten zien.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

 • Highlights van de beschrijvende statistiek
 • Kansrekening (met toepassing diagnostische testen)
 • Schatten en betrouwbaarheidsintervallen
 • Toetsen van hypothesen
 • Enkele veel voorkomende univariate toetsen
 • Lineaire regressie
 • Special features (dummy variabelen, interactietermen)
 • Odds en Odds Ratio
 • Logistische regressie
 • Survival Analyse
 • Kaplan-Meier curves
 • Cox regressie

Cursusdata

3 en 4 juni 2021

De 3 Mooiste Modellen
Eindelijk een leuke masterclass medische statistiek!

Docent: Hans Burgerhof
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 385777

Maximum aantal deelnemers bereikt

2 en 3 december 2021

De 3 Mooiste Modellen
Eindelijk een leuke masterclass medische statistiek!

Docent: Hans Burgerhof
Locatie: Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 385777
Klik hier voor meer informatie en opgave.
Nog 18 plaatsen beschikbaar