Op hoop van zegen?! Masterclass rond medisch-ethische dilemma’s.

Inschrijving sluit over: Deze cursus wordt nu bekeken door 1 persoon.

Titel: Op hoop van zegen?! Medisch ethische dilemma’s: hoe doet u het goed(e)?
Docent: Johan Braeckman
Datum: 18 en 19 november 2021
Tijden: Aanvang cursus op maandag om 9:30 uur. Afsluiting op dinsdag om 17:00 uur.
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Prijs: 1295 euro*
Accreditatie: 12 accreditatiepunten toegekend door het ABAN onder nummer 344234
Doelgroep: medisch specialisten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, huisartsen en andere professionals
Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Morele dilemma's en ethiek rondom geboorte, leven en dood.

Steeds vaker worden artsen in hun werk geconfronteerd met ethische dilemma's zoals manipulatie van erfelijke eigenschappen, recht op zelfbeschikking, euthanasie en recht op behandeling. Professor Johan Braeckman schetst op onnavolgbare wijze in de masterclass Op hoop van zegen?! een inspirerend ethisch referentiekader om u op weg te helpen. Een cursus die anders dan andere cursussen is, met prikkelende invalshoeken en een verrassende ethieksafari.

“Wie kan recht maken wat Hij krom heeft gemaakt?” Deze vraag wordt in het Oudtestamentische boek Prediker gesteld. Als dat slaat op de kwetsbaarheid en sterfelijkheid van de mens, dan was de vraag duizenden jaren lang retorisch: niemand kon dat. Wat we nu bijvoorbeeld verstaan onder genetische aandoeningen was tot voor kort niet enkel onbehandelbaar, maar ook onbegrijpelijk. Sinds het midden van de twintigste eeuw kwam daar verandering in. De wetenschappelijke en technologische ontdekkingen en ontwikkelingen volgden elkaar in snel tempo op: de ontrafeling van de structuur van DNA, de ontwikkeling van kunstmatige bevruchtingstechnieken, de transplantatiegeneeskunde, enzovoort. Het is niet langer ijdel of een vorm van wensdenken om Predikers vraag als volgt te beantwoorden: ‘De mens kan dat. Toch tot op zekere hoogte’.

De mogelijkheden die het met zich meebrengt om onze erfelijke eigenschappen te manipuleren zijn potentieel bijzonder groot. En het is evident dat al deze inzichten en technische mogelijkheden ons voor vele ethische problemen plaatsen.

 • Wie heeft recht op een behandeling?
 • Wanneer is een therapie veilig genoeg om op mensen toe te passen?
 • Hoe duur mag de gezondheidszorg worden?
 • Plegen wetenschappers en artsen geen inbreuk op de menselijke waardigheid?
 • Waar kunnen we waarden en richtsnoeren vinden die de medische technologie in goede banen leidt?


Aan de hand van drie thema’s: geboorte, leven en dood, schetst Johan Braeckman een ethisch referentiekader om rationele antwoorden op deze vragen te geven.

Bio-ethiek is een discipline binnen de ethiek die is ontstaan omwille van de ethische problemen die de nieuwe medische en biotechnologische ontwikkelingen met zich meebrachten en -brengen. Ethiek is een onderdeel van de filosofie, ontwikkeld in de Griekse Oudheid door filosofen zoals Socrates, Plato en Aristoteles. De ethiek tracht op rationele wijze uitspraken te doen over handelingen en opvattingen die tot goed- of afkeuring leiden. Ethiek is dan ook niet hetzelfde als moraliteit. Elke mens heeft morele intuïties en attitudes, maar niet iedereen reflecteert hierover vanuit de ethiek. Willen we op redelijke gronden de do’s and don'ts van de medische en biotechnologische mogelijkheden bepalen, dan moeten we vanuit ethische referentiekaders nadenken, en niet louter vanuit morele intuïties of buikgevoelens.


In 2015 is bij Home Academy een collegereeks van Johan Braeckman over bio-ethiek verschenen.
Deze masterclass werd eerder gegeven onder de titel: Recht maken wat krom is?

Cursusdata

14 en 15 januari 2021

Op hoop van zegen?!
Nooit meer verdwalen: een uniek en onmisbaar ethisch kompas

Docent: Johan Braeckman
Locatie: Parc Broekhuizen, Leersum
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 344234


Verplaatst wegens lockdown

EXTRA DATUM
25 en 26 mei 2021

Op hoop van zegen?!
Nooit meer verdwalen: een stevig en onmisbaar ethisch kompas

Docent: Johan Braeckman
Locatie: Parc Broekhuizen, Leersum
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 344234


Verplaatst wegens lockdown

maandag 18 en dinsdag 19 november 2021

Op hoop van zegen?!
Nooit meer verdwalen: een uniek en onmisbaar ethisch kompas

Docent: Johan Braeckman
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 344234
Klik hier voor meer informatie en opgave.
Nog 8 plaatsen beschikbaar

Deze cursus vindt plaats in hotel Landgoed Het Roode Koper te Ermelo.

Hotel Landgoed Het Roode Koper ligt verborgen in de bossen van de Veluwe. U kunt er genieten te midden van idyllische Engelse tuinen. De antieke meubels en de warme sfeer van de kamers combineren klassieke elegantie met comfort. Het seizoensgebonden menu met klassieke en eigentijdse gerechten is de perfecte manier om al uw zintuigen te verwennen. Het terras biedt een schitterend uitzicht op de tuinen van het landgoed en de omliggende bossen. Als het koud is, kunt u ontspannen in een van de gezellige lounges met open haard.

Hotel Landgoed Het Roode Koper biedt rust, ruimte, privacy en een warme, persoonlijke ontvangst.
Deze locatie, verscholen in de bossen van Leuvenum, staat garant voor sfeer en intimiteit, en vormt daarmee de perfecte ambiance voor deze cursus.
Sinds 2015 is het restaurant van hotel landgoed Het Roode Koper een Michelinster toegekend.

Hotel landgoed Het Roode Koper biedt de gelegenheid tot voorovernachting voor een speciaal tarief voor Brainfeedcursisten. U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de receptie van het hotel.

COVID-19
Hotel landgoed Het Roode Koper houdt rekening met de geldende voorschriften en richtlijnen van het RIVM en de Overheid met betrekking tot COVID-19. Een algemeen overzicht van de getroffen maatregelen vindt u hier.


Professor Johan Braeckman

Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn proefschrift was getiteld `De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie'. Em. professor dr. Etienne Vermeersch was zijn promotor.

Loopbaan

Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.

Publicaties

Behalve artikelen in vakbladen publiceerde Johan Braeckman als auteur, co-auteur en editor ook boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie, en culturele aspecten van de wetenschappen.
Uitgeverij Home Academy bracht eerder zijn alom gewaardeerde collegereeksen Darwin en de evolutietheorie en Kritisch denken uit. In 2015 verscheen zijn collegereeks "Recht maken wat krom is?"over bio-ethiek.
Johan Braeckman is mede auteur van het bekende boek: De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken.

Wilt u Johan Braeckman boeken voor een inspirerende lezing? Dan kun u hier meer informatie vinden.

Actuele cursussen van Johan Braeckman

NIEUW

Accreditatie

Voor deze cursus zijn door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG 12 accreditatiepunten toegekend onder nummer 344234.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel, etcetera.

Door de KNMG is mei 2016 aangegeven dat door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd worden als vakinhoudelijke nascholingen omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren. (zie hier)

Meer informatie over ABAN-punten en artsen uit cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) vindt u hier.

Medisch specialisten (cluster 2) vinden meer informatie over ABAN-punten hier.

Voor artsen uit cluster 3 (sociaal geneeskundigen) geldt een eigen regeling. Meer informatie over ABAN-punten en sociaal geneeskundigen vindt u hier.

Prijs

De inschrijfkosten voor deze cursus zijn 1295 euro*.

  Cursusprijs is inclusief:
 • cursusmaterialen
 • verfijnde lunch op donderdag en vrijdag
 • gastronomisch diner met bijpassende wijnen op donderdagavond
 • overnachting van donderdag op vrijdag in een luxe, stijlvolle hotelkamer, inclusief ontbijt.


Werknemers UWV

Facturen met vermelding van een kostenplaatsnummer kunnen door ons rechtstreeks naar FEZ accounting house crediteuren van het UWV worden verstuurd. U kunt dit kostenplaatsnummer opgeven als factuur kenmerk op het inschrijfformulier.
UWV medewerkers kunnen ook een prijsopgave invullen op een 'Prijsopgave Leren en Ontwikkelen formulier UWV'. Het leverancier-ID nummer van Brainfeed is 63527. Na verwerking binnen het UWV ontvangen wij dan een inkooporder.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Recensies van eerdere deelnemers aan deze cursus.

Aangename & waardevolle toevoeging voor ieder persoon en iedere arts.

E.M.P. van Coevorden – van Loon, revalidatiearts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Antje Spijker

Antje Spijker
Huisarts

"Ik beveel de cursussen van Brainfeed van harte aan..."

Tijdens de Brainfeedcursus De Zeven Hoofdzonden door Menno de Bree vlogen we in twee intensieve maar erg leuke dagen door de geschiedenis van de westerse filosofie van Plato naar Nietzsche langs voor mij als huisarts zeer relevante thema's. Dit jaar volgde ik de masterclass Medisch ethische dilemma's van Johan Braeckman. Dit was met een heel andere insteek net zo leuk als vorig jaar.

Ik beveel de cursussen van Brainfeed van harte aan bij alle huisartsen die ervan houden ook eens te praten over vakgerelateerde ethiek of filosofie, op een prachtige locatie, omlijst door een gezellig sociaal programma en met uitstekende catering. En wie houdt daar nu niet van?

Goede afwisseling theoretisch kader en praktijkvoorbeelden.

R. Bogers, klinisch geriater
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Echt hersenvoedsel van een begenadigd docent. Ga zo door!

F.J. Burger, huisarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Geweldig!

A. Spijker, huisarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Johan Braeckman boeit van begin tot einde.

D.H.M. Wouters, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Johan Braeckman is voortdurend boeiend met leuke afwisseling, ruimte voor discussie en inspelend op het publiek.

N.P.M.W. Thewissen, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Johan Braeckman geeft goede uitleg en ruimte voor vragen.

R. Bogers, klinisch geriater
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Goede cursus. Onderwerp leent zich voor discussie.

G.J. Amelink, neurochirurg
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Leuke cursus, stof om na te denken.

A. Au, huisarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Johan Braeckman is een gedreven docent met veel kennis van zaken.

N.M. Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Inspirerende cursus in een ontspannen omgeving.

N.M. Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Prima concept, niet aan sleutelen.

K. Hut, huisarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Inspirerend en vak overstijgend.

H. Oosterhof, gynaecoloog
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Johan Braeckman krijgt een 10 met een griffel!

K. Hut, huisarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Fantastisch.

D.H.M. Wouters, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Geeft inzicht in hoe we tot onze visies komen en wat ons handelen mede bepaalt.

N.P.M.W. Thewissen, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Leerzaam. Geeft stof tot nadenken.

H. Oosterhof, gynaecoloog
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Ik heb geweldig genoten. Genoeg ‘food for thought’ in een geweldige omgeving.

K. Hut, huisarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Wederom zowel inhoudelijk als qua organisatie perfect in orde.

M.F.D.M. Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Dusdanig inhoudelijk prikkelend dat het geen enkel moment verveelt.

M.F.D.M. Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Johan Braeckman heeft een zeer goed vermogen om je continue geboeid te houden.

M.F.D.M. Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Ultiem moment van zingevende vraagstukken doorgemaakt dat mij nog lang na de cursus stimuleert.

M.F.D.M. Arnoe, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Fascinerend om te denken vanuit andere perspectieven over belangrijke levensthema’s.

P.G. Verkerk, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Johan Braeckman is zeer welbespraakt. Dynamisch, weet ons constant te boeien.

M.A.P. Klatte, revalidatiearts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Heel plezierige organisatie.

M.A.P. Klatte, revalidatiearts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Zet aan tot denken.

P.L.T. Brans, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Breinkraker die aan het denken zet en houdt.

C.A.M. Hoydonckx, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Inspirerend. Prikkelt tot nadenken.

M.A.P. Klatte, revalidatiearts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Zeer boeiend en leerrijk.

J.W. De Waele, neuroloog
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Verfrissend om je onder te dompelen in niet alledaagse problemen die boven komen drijven.
Zou verplicht moeten zijn.

L.H.W. Sabel, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Deze cursus gaf mij een nieuwe manier van denken.

D.J. Heersema, neuroloog, UMCG
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Fantastisch!

C.F.M.G. Favoreel, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Zeer goed, geen moment van verveling.

B.J. Hut, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Reflectie op ethiek met een zeer goede docent.

D.J. Heersema, neuroloog, UMCG
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


De cursus gaf een goed overzicht. Ik heb er veel van opgestoken.

R.W.G. Zijl, medisch adviseur
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Prima, aanrader!

H.M.L. Dauven, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Leerzaam en prikkelend.

L.B. van der Wijck, gz-psycholoog
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Ik geef de gehele cursus een tien. Inhoud, structuur, vormgeving en omgeving.

L.B. van der Wijck, gz-psycholoog
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Het was goed denken en leren denken over het werk, het zijn en dit in een perfect kader.

C.F.M.G. Favoreel, verzekeringsarts
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Vraagstukken die voor iedereen interessant zijn. Goed ingeleid en toegewerkt naar duidelijk slot.

L.B. van der Wijck, gz-psycholoog
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Geweldige kamer, eten en omgeving.

L.B. van der Wijck, gz-psycholoog
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Schitterend verteld. Didactisch hoogstaand.

J.W. De Waele, neuroloog
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Heel leerzaam en boeiend. Alles sloot goed op elkaar aan.

S.A.J. van der Wijck, sociaal-medisch verpleegkundige
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Geweldig, een aanrader.

S.A.J. van der Wijck, sociaal-medisch verpleegkundige
deelnemer aan Op hoop van zegen?!


Deze masterclass heette voorheen 'Recht maken wat krom is'.

Hier kunt u zich inschrijven voor de cursus Op hoop van zegen?! op 18 en 19 november 2021.

Voer hier uw voorletters in
Vul hier uw naam in.
Vul hier uw adres in.
Vul hier uw postcode en woonplaats in
Vul hier uw BIGnummer in.
Vul hier uw e-mailadres in.
Het (mobiele) telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
Hier kunt u eventuele overige gegevens aangeven zoals verzoeken t.a.v. de factuur of dieetwensen.
Geef hier aan dat u akkoord gaat met de Algemene verkoop-, annulerings- en leveringsvoorwaarden. Deze vindt u hier.

U ontvangt een factuur via e-mail. Als u wilt dat deze factuur op een andere naam en/of adres wordt gesteld dan kunt u dat hier aangeven.

Vul hier de gewenste tenaamstelling van de factuur in
Adres voor de factuur (indien anders dan boven)
Vul hier de gewenste postcode en plaatsnaam voor de factuur in (indien anders dan boven)
Eventueel gewenst kenmerk, kostenplaats of andere toevoeging aan factuuradres
U kunt meerdere opties kiezen.