Nieuw Volgeboekt

Masterclass

Leef als een beest!

(On)alledaagse stress te lijf

We willen tegenwoordig allemaal de beste versie van onszelf zijn. We slapen daarom te kort, werken veel te lang hebben te veel stress. Kent u uzelf als stresskip of zijn uw patiënten snel van de leg? Alles wordt anders als we ons realiseren dat we eigenlijk dieren zijn. Leef als een beest! Daar wordt iedereen gezonder, veerkrachtiger en evenwichtiger van.

Ga in deze masterclass samen met Witte Hoogendijk op zoek naar het beest in uzelf, uw patiënten en collega’s om (on)alledaagse stress te duiden, voorkomen en aan te pakken.

Stress is heel normaal

We leven een stressvol bestaan in een wereld die snel in tempo en complexiteit toeneemt. En niets wijst erop dat dit de komende tijd minder wordt. Het goede nieuws is dat mensen die er last van hebben zich geen zorgen hoeven te maken. Nervositeit, zwetende handen, een bonzend hart. We kennen die nare sensaties allemaal. We zitten nu eenmaal opgescheept met een verouderd stressresponssysteem. En we hebben te weinig tijd gehad om ons aan te passen aan de abstracte stressoren van onze tijd. Al wordt niet iedereen er (even) ziek van. Of u last hebt van stress, ligt eraan hoe u fysiek en mentaal in elkaar zit en hoe u ermee omgaat.

Relax, je kan leven als een beest

Als u er wel last van heeft, dan kan het verstandig zijn om een beetje uit de ratrace te blijven. Besef je eenmaal dat je een beest bent, leef dan ook een beetje meer als het beest dat u immers al een half miljard jaar bent.

Ga vaker naar buiten, eet als een beest (dus niet te veel), beweeg als een beest (dus niet te weinig) en slaap als een beest, zonder slaapschuld. Ren niet de hele dag rond, maar rust als een beest. Communiceer als een beest. En beperk u dan tot de groep mensen die echt waardevol voor u zijn in plaats van die honderden vage Facebookvrienden.

Stress is wel belangrijk genoeg om je druk over te maken

In onze moderne maatschappij heeft een alarmerend aantal mensen stressgerelateerde aandoeningen als overspanning, burn-out en depressie. In Nederland krijgt 12% van de mensen die hun werk onderbreekt van de huisarts of bedrijfsarts de diagnose overspanning/burn-out. Volgens de Nationale AIOS enquête geeft een kwart van de jonge artsen aan dit soort klachten te herkennen. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is (stressgerelateerde) depressie de belangrijkste veroorzaker van verloren gezonde levensjaren na hart- en vaatziekten.

Een bekende stressor van de moderne tijd is het mobieltje. Het staat altijd aan en u dus ook. Door continu de ene na de andere prikkel door te sturen, doet het voortdurend een appel op je aangeboren nieuwsgierigheid en beloningssysteem. Elke keer als je je mobiel pakt, komt er een shotje dopamine vrij, ook al stelt de verkregen informatie teleur. Bedenk u eens wat deze stressor teweegbrengt in uw leven. In uw eigen verbeelding. Het kan achtergrondstress en zorgelijke gedachten met zich meebrengen waaraan u niet kunt ontsnappen, omdat ze in uw eigen hoofd zitten.

Stress kan naast psychische aandoeningen ook lichamelijke klachten veroorzaken of uitlokken, zoals hart- en vaatziekten, obesitas en psoriasis. En zeker wanneer we het hele spectrum van stress beschouwen, zal het u niet verbazen dat een groot deel van onze patiënten hiermee te maken heeft. En laten we onze collega’s en onszelf niet vergeten.

Het is dan ook belangrijk om te begrijpen hoe je aan stress komt en – belangrijker nog – hoe je ervan afkomt. Hoe voorkomen we langdurige stress en stressgerelateerde stoornissen? Zelfs als de stressoren voortkomen uit een moeilijk veranderbaar systeem, zoals prestatiedruk in het ziekenhuis bij personele onderbezetting, bureaucratie of financiële onzekerheid? En als we stress signaleren bij een patiënt of collega, hoe maak je het dan bespreekbaar en wat vraag je uit om burn-out te voorkomen?

Wat ís stress eigenlijk?

Er wordt onder stress en burn-out tegenwoordig zoveel verstaan dat het containerbegrippen geworden zijn. Daarom is het goed om duidelijke definities en diagnostische criteria te hanteren. Maar dan nog is het de vraag in hoeverre we deze verschijnselen als medische aandoening moeten zien of als kenmerk van een generatie of tijdsgewricht en waar ze overgaan in duidelijke medische aandoeningen.

Niet zelden herkennen we ongezonde stresshantering als leefstijl. Bijvoorbeeld door naast een druk operatieprogramma en een ingewikkeld arbeidsconflict ook nog een promotieonderzoek op te starten. In hoeverre is dit de verantwoordelijkheid van het individu of kan primaire preventie door de werkgever hier een rol spelen?

Gezonde stress is het gevoel dat je hebt als het stressresponssysteem in je lichaam reageert op concrete stressoren uit de omgeving. Zoals een snel naderende tram. Maar meestal zijn het juist de moderne chronische en abstracte stressoren die problemen veroorzaken. Denk aan corona, een dreigend faillissement of klimaatverandering. Van dit soort abstracte stressoren hebben we last. Omdat het stressresponssysteem waarmee we die stressoren te lijf willen gaan verouderd lijkt te zijn. Net als je verstandskies of blinde darm. Die waren ooit functioneel, maar in de moderne tijd veel minder.

Zo raken we van het padje af

Hoe ontstaan stressgerelateerde stoornissen? Wanneer in de evolutie is ons stressresponssysteem aangelegd en waarvoor was het bedoeld? Vanaf wanneer raakte dat systeem verouderd (rudimentair) voor de abstracte stressoren van onze tijd? Waar je een rudimentaire blinde darm kunt verwijderen als hij ontstoken raakt, is dat met je stresssysteem onmogelijk. Onwenselijk ook, omdat het voor acute situaties nog functioneel is.

Onze stressresponssystemen zijn gevormd toen er op aarde nog geen leven op land was, laat staan e-mails over corona. De systemen schieten in onze moderne tijd niet alleen tekort. Ze veroorzaken ook nog eens bijwerkingen die wij ervaren als een gevoel van gespannen zijn. En dat kan weer leiden tot overmatig gebruik van kalmeringsmiddelen, slaapmiddelen en alcohol.

Een van de verouderde stressresponssystemen is het immuunsysteem. Dat moet infectueuze stressoren, zoals corona, bestrijden. Maar het immuunsysteem wordt al actief vóórdat er daadwerkelijk sprake is van een infectie. Bijvoorbeeld bij een verwonding of alleen het risico daarop, wanneer er gevochten of gevlucht moet worden. Een open wond maakt het lichaam immers kwetsbaar voor infectie. Ook dat responssysteem treedt nog altijd in werking als een mens met een stressor wordt geconfronteerd. Zelfs als die stressor puur psychisch is, hoewel dat dus niet meer functioneel is. Die immuunrespons is in het bloed te zien en kan tot het zogeheten sickness-syndroom leiden. Een aandoening die qua symptomen lijkt op een longontsteking, bijvoorbeeld door corona, maar ook kenmerken van een depressie heeft.

Ook het stresshormoon cortisol uit onze bijnierschors vindt zijn oorsprong in soorten van honderden miljoenen jaren geleden. Cortisol neemt bij chronische stress in bloedconcentratie toe om suiker vrij te maken voor de verbranding bij de stressrespons. Hetzelfde geldt voor noradrenaline dat in een kerngebiedje in de hersenen (de locus coeruleus) wordt geproduceerd en zorgt voor een toegenomen gevoel van alertheid en gespannenheid. En het geldt ook voor de adrenaline vanuit het bijniermerg, dat zorgt voor een verhoogde hartslag om meer bloed naar de spieren te kunnen pompen voor de vlucht- of vechtreactie.

Kom, dan gaan we (on)alledaagse stress te lijf

Ga in deze masterclass samen met Witte Hoogendijk op zoek naar het beest in uzelf, uw patiënten en collega’s om (on)alledaagse stress te duiden, voorkomen en aan te pakken. Leef als een beest! Daar wordt iedereen gezonder, veerkrachtiger en evenwichtiger van. Dan doen we waarvoor we evolutionair zijn toegerust.

Lees verder

Leef als een beest!

maandag 5 & dinsdag 6 juni 2023

Witte Hoogendijk

Deze masterclass heeft al plaatsgevonden. Kies een andere datum:

maandag 4 & dinsdag 5 maart 2024
donderdag 4 & vrijdag 5 juli 2024

Programma

09:00 Ontvangst en kennismaken
09:30 De masterclass start
11:00 Even pauze
11:30 Vervolg masterclass
13:00 Lunchen
14:00 Vervolg masterclass
15:30 Pauze
16:00 Vervolg masterclass
17:00 Afsluiting dag 1
19:00 Aperitief en genieten van een heerlijk diner
09:00 Start masterclass dag 2 na het ontbijt
10:30 Pauze en tijd om uit te checken
11:00 Vervolg masterclass
12:30 Lunchen en uitwaaien
13:30 Vervolg masterclass
15:00 Pauze
15:30 Vervolg masterclass
17:00 Afsluiting masterclass

Het volledige programma ontvangt u bij aankomst.

Denk als een mens

Leef als een beest, maar denk als een mens. We hebben een fantastisch brein en een vrije wil. We bedenken daarmee zelf waarover we denken en wanneer we stoppen met piekeren. We kunnen leren van filosofen die zich hiermee bezig hielden. We kunnen zelfs ons eigen gedrag beïnvloeden. Om dat te begrijpen, is het goed om te weten hoe je aan stress komt en hoe je ervan afkomt. Hoe voorkomen we langdurige stress en stressgerelateerde stoornissen? Hoe maak je stresssignalen bespreekbaar met patiënten en collega’s en wat vraag je uit om een burn-out te voorkomen? In deze masterclass met Witte Hoogendijk komt u er allemaal achter.

Lees verder

Locatie

Royaal verblijven op de rand van de Veluwe

Op Kasteel Engelenburg in Brummen voelen we ons al jaren thuis en is aan elk detail gedacht. Een heerlijke plek om grenzeloos te denken maar ook even te ontspannen en te genieten van rust en ruimte. Nationaal Park de Hoge Veluwe ligt om de hoek.

Kasteel Engelenburg

Docent

Accreditatie

Schrijf 12 ABAN-punten bij

Voor deze masterclass zijn door het ABAN van de KNMG 12 accreditatiepunten toegekend onder nummer 500586.

De KNMG beschouwt accreditaties door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) als vakinhoudelijke nascholingen omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren.

Lees meer over ABAN-punten voor:

Lees verder
Heel nuttig in de stressreductie met veel praktische handreikingen. Ik vond met name de uitleg rond het chemische proces van stress in de hersenen zeer interessant.

Martijn van der Linden
Oogarts

In stressloze setting de ins & outs van stress leren. De docent creëert een prettige sfeer, rustig en volledig, geeft veel ruimte. Heerlijk in de watten gelegd door Brainfeed.

Saskia Wolt
SEH arts

Mooie balans tussen theorie en praktijk. Docent is to the point.

Wim Westerbeek
Verzekeringsarts

Zeer relevant voor onze beroepsgroep. Evolutieconcept is heel interessant.

Jorg Heuser
Kindercardioloog

Inspirerend, inzichtgevend. Waarom reageren we zoals we reageren? Witte Hoogendijk heeft veel kennis, kan goed inspelen op vragen, is scherp.

Joke Waanders
Verzekeringsarts

Inspirerend, inzichtgevend in waarom we reageren zoals we reageren. De docent heeft veel kennis, speelt goed in op vragen, is scherp.

Joke Waanders
Verzekeringsarts

Stress: we hebben er allemaal mee te maken. Deze masterclass heeft mij er een andere kijk op gegeven. Praktisch! De docent is rustig, vriendelijk, heeft verstand van zaken. Echt een baken van kennis.

Godelief Kloeg
Bedrijfsarts

Interessante benadering van het fenomeen stress. Zeer kundige docent, weet veel en boeiend te vertellen. Veel ruimte voor discussie in de groep. Zeer goed verzorgd. Het heeft mij aan niets ontbroken. Al met al heel inspirerend.

Sophie Schurink
Verzekeringsarts

Mooie balans tussen theorie en praktijk. Witte Hoogendijk een 9.

Wim Westerbeek
Verzekeringsarts

Inspirerend, ontspannend. Leerpunt voor de praktijk: Bewust blijven van zorg en aandacht voor jezelf. Bewust zijn van de invloed op je eigen gedachten en het gedrag van anderen.

Sjoerd Maandag
AIOS verzekeringsgeneeskunde

Kosten

Deelname aan deze masterclass kost € 1.395

Deze prijs is inclusief:
Alle studiematerialen
Uitgebreide lunches
Heerlijk diner
Overnachting en ontbijt

Brainfeed is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hiermee voldoen we aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen en kunnen we onze nascholingen btw-vrij aanbieden.

Werkt u voor het UWV? Lees dan hier verder.

Ik heb een vraag

Cookies

Brainfeed gebruikt verschillende soorten cookies om de website te analyseren te verbeteren. Wilt u dit liever niet? Klik dan op minimale cookies. Lees ons Privacy statement en cookiebeleid.

Cookies accepteren Minimale cookies