De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - Kritisch denken voor artsen

Inschrijving sluit over: Deze cursus wordt nu bekeken door 4 personen.

Titel: De ongelovige Thomas heeft een punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen, ea.
Docent: Johan Braeckman
Datum: 31 mei en 1 juni 2021
Tijden: Aanvang cursus op eerste dag om 9:30 uur. Afsluiting op tweede dag om 17:00 uur.
Locatie: Kasteel Engelenburg, Brummen
Prijs: 1295 euro*
Accreditatie: Accreditatie door het ABAN van de KNMG toegekend voor 12 punten onder nummer 298474
Doelgroep: medisch specialisten, huisartsen, en andere professionals
Groepsgrootte: Maximaal 20 personen.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Kritisch denken voor artsen

In deze masterclass wordt onder leiding van professor Johan Braeckman onderzocht waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor mentale infectie door onwaarschijnlijke of ronduit volstrekt irrationele overtuigingen. Inzichten ontwikkeld in diverse disciplines, zoals de sociale psychologie, de informele logica en de neurowetenschappen, maken duidelijk hoe snel het menselijk redeneren de mist ingaat, hoe makkelijk men foute verbanden legt, verkeerde statistische inschattingen en al te snelle veralgemeningen maakt, en dergelijke meer. De cursus om uw denken te scherpen en uw kritisch vermogen te vergroten!

Professor Johan Braeckman bespreekt historische en actuele denkbeelden die hun wortels vinden in drogredenen, foutieve intuïties en cognitieve valkuilen. Naast klassieke pseudowetenschappen, zoals parapsychologie, homeopathie, creationisme en psychoanalyse, passeren andere bizarre opvattingen de revue, zoals het geloof in het monster van Loch Ness, complottheorieën, telepathie, de lijkwade van Turijn, klopgeesten en mirakels. Johan Braeckman verduidelijkt de verschillen tussen wetenschap en pseudowetenschap, tussen kritisch en onkritisch denken, en tussen zin en onzin.

Behandelde onderwerpen

 • Rationeel en irrationeel denken in historisch perspectief.
 • Wat is wetenschap en pseudowetenschap?
 • Wat zijn cognitieve valkuilen? Hoe kunnen we ze herkennen en vermijden?
 • Hoe kunnen onze zintuigen en psychologische vermogens ons misleiden?
 • Waarom zijn we zo kwetsbaar voor bijgeloof en irrationaliteit?
 • Wat zijn drogredenen, en hoe kunnen we ze herkennen?


Achtergrond Informatie

Wetenschappelijk geschoolde mensen, in het bijzonder diegenen werkzaam in wetenschappelijk onderzoek, zijn tot op zekere hoogte beter gewapend tegen het besmettingsgevaar dat uitgaat van irrationele en pseudowetenschappelijke opvattingen. Maar daar staat tegenover dat ze ook beter in staat zijn tot het ‘rationaliseren’ van overtuigingen die men om slechte redenen opdeed, waardoor ze langer vasthouden aan foute ideeën.
Met andere woorden, niemand is volstrekt immuun voor pseudowetenschap, bijgeloof en irrationeel denken. In de interactieve colleges bespreken we naast pseudowetenschappelijke theorieën ook historische en actuele voorbeelden van ogenschijnlijk wetenschappelijke en objectieve opvattingen die niettemin geïnfecteerd bleken door drogredenen, foute vooronderstellingen, en dergelijke meer. Gaandeweg wordt verduidelijkt wat de verschillen zijn tussen wetenschap en pseudowetenschap en tussen rationeel en minder rationeel denken.
Een volkomen vorm van rationaliteit is wellicht niet haalbaar (en misschien zelfs niet wenselijk?), maar we zijn wel in staat om beter inzicht te verwerven in de vele, vaak verrassende manieren waarop ons brein informatie verwerkt en creëert die niet met de realiteit strookt. Eenieder die de kwaliteit van zijn denken wenst te bevorderen kan baat hebben bij de studie van de inzichten die door de discipline die bekend staat als Critical Thinking zijn voortgebracht.


Wat is een kritisch denkende arts?

Kennis, vaardigheden en houding
Kritisch denken vereist een open en nieuwsgierige houding, een aantal redeneervaardigheden en kennis van de basisbegrippen van kritisch denken. Deze cursus wordt toegesneden op de geneeskundige praktijk in bredere zin.

Een korte definitie van kritisch denken is: ‘de kunst van het juist oordelen'. Die beknopte definitie zal niet voor iedereen direct vanzelf spreken en vraagt om uitwerking. Wat kritisch denken is, is wellicht het beste duidelijk te maken door de kenmerken te beschrijven van de kritische denker. De kritische denker kan algemene denkprincipes en denkprocedures actief en competent toepassen, waardoor hij tot de grootst mogelijke betrouwbaarheid en nauwkeurigheid in zijn oordelen komt. Eenvoudiger gezegd: hij kent de principes en procedures van kritisch denken en kan die toepassen.

Een kritische denkende arts poneert niet zomaar een stelling, maar baseert die op deugdelijke redenen gebaseerd op goede bronnen; hij evalueert de onderbouwing van beweringen, heeft oog voor mogelijke bezwaren tegen zijn stelling en kan die weerleggen. Daarmee kan hij tot een goed oordeel komen over wat hij moet geloven of wat hij moet doen.

Een kritische denker is vaardig in het analyseren van beweringen van anderen, kan redeneringen in een tekst herkennen. Hij ziet ook wanneer die gebrekkig zijn, kan zwakke plekken in een betoog aangeven, verborgen veronderstellingen aan het licht brengen en drogredenen benoemen.

De kritische denkende arts kenmerkt zich door een open, onderzoekende houding - ook ten aanzien van zijn eigen opvattingen - en neemt niets op voorhand aan; hij is gericht op waarheid, bereid te wikken en te wegen in het opbouwen van een eigen betoog en in het beoordelen van andermans redenering. Hij is nieuwsgierig, weet dat zaken vaak niet zo zijn als ze in eerste instantie zich aan ons voordoen en staat open voor informatie, die eigen opvattingen tegenspreekt. Hij heeft voorlopige opvattingen die telkens opnieuw gecorrigeerd kunnen worden. Hij weet dat ook hij, net als anderen, blinde vlekken heeft en houdt daarmee rekening.

In 2011 is bij Home Academy een collegereeks van Johan Braeckman over kritisch denken verschenen.


Cursusdata

maandag 18 en dinsdag 19 januari 2021

De ongelovige Thomas heeft een Punt!
Verrassende cursus kritisch denken voor artsen

Docent: Johan Braeckman
Locatie: kasteel Engelenburg, Brummen
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 362077


Verplaatst wegens lockdown

EXTRA DATUM
31 mei en 1 juni 2021

De ongelovige Thomas heeft een punt!
Verrassende cursus kritisch denken voor artsen

Docent: Johan Braeckman
Locatie: kasteel Engelenburg, Brummen
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 403515
Klik hier voor meer informatie en opgave.
Nog 3 plaatsen beschikbaar
17 en 18 juni 2021

De ongelovige Thomas heeft een Punt!
Verrassende cursus kritisch denken voor artsen

Docent: Johan Braeckman
Locatie: Kasteel Engelenburg, Brummen
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 403515


Maximum aantal deelnemers bereikt

30 en 31 augustus 2021

De ongelovige Thomas heeft een Punt!
Verrassende cursus kritisch denken voor artsen

Docent: Johan Braeckman
Locatie: Hotel landgoed Het Roode Koper, Ermelo
Accreditatie: 12 punten toegekend door het ABAN onder nummer 403515
Klik hier voor meer informatie en opgave.
Nog 10 plaatsen beschikbaar

Deze cursus vindt plaats op kasteel Engelenburg te Brummen.

Kasteel Engelenburg is een bijzonder hotel met golfbaan en conferentie faciliteiten. Dineren onder de sterren in het 19e eeuwse Serre restaurant. Wakker worden en nog even verder dromen in de prachtige kamers van de Orangerie of het Kaapse Huis. De familie Agricola en haar team ontvangt u op persoonlijke wijze in een historische ambiance met gevoel voor detail. Door het open raam hoort u de vogels. Over de slotgracht kijkt u het kasteelpark in. Een oase van rust en ruimte. Heden en verleden komen hier samen.

Kasteel Engelenburg vormt daarmee de perfecte locatie voor deze cursus.

Kasteel Engelenburg biedt de gelegenheid tot voorovernachting voor een speciaal tarief voor Brainfeedcursisten.
U kunt daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de receptie van het hotel.

COVID-19
Kasteel Engelenburg houdt rekening met de geldende voorschriften en richtlijnen van het RIVM en de Overheid met betrekking tot COVID-19. Een algemeen overzicht van de getroffen maatregelen vindt u hier.


Professor Johan Braeckman

Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Daarna volgde hij Menselijke Ecologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1993-1994 studeerde hij Environmental History en Human Ecology aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Zijn proefschrift was getiteld `De natuurlijke orde tussen noodzaak en toeval, welwillendheid en vijandschap, ontwerp en evolutie: de darwinistische transitie'. Em. professor dr. Etienne Vermeersch was zijn promotor.

Loopbaan

Sinds 1998 is Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen. Hij werkt daarbij samen met een tiental doctorandi en postdoctorale onderzoekers van de UGent en met andere binnen- en buitenlandse onderzoekers.

Publicaties

Behalve artikelen in vakbladen publiceerde Johan Braeckman als auteur, co-auteur en editor ook boeken over de geschiedenis van de wijsbegeerte, bio-ethiek, toegepaste ethiek, milieufilosofie, en culturele aspecten van de wetenschappen.
Uitgeverij Home Academy bracht eerder zijn alom gewaardeerde collegereeksen Darwin en de evolutietheorie en Kritisch denken uit. In 2015 verscheen zijn collegereeks "Recht maken wat krom is?"over bio-ethiek.
Johan Braeckman is mede auteur van het bekende boek: De ongelovige Thomas heeft een punt. Een handleiding voor kritisch denken.

Wilt u Johan Braeckman boeken voor een inspirerende lezing? Dan kun u hier meer informatie vinden.

Actuele cursussen van Johan Braeckman

NIEUW

Accreditatie

Voor deze cursus zijn door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG 12 accreditatiepunten toegekend onder nummer 403515.

Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholingen. Een algemene nascholing is een nascholing op het gebied van bijvoorbeeld: gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatie, managementvaardigheden en zorgstelsel, etcetera.

Door de KNMG is mei 2016 aangegeven dat door het ABAN geaccrediteerde scholingen beschouwd worden als vakinhoudelijke nascholingen omdat de algemene competenties (zoals communicatie, samenwerking en maatschappelijk handelen) tot het vakgebied van iedere geneeskundig specialist en profielarts behoren. (zie hier)

Meer informatie over ABAN-punten en artsen uit cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) vindt u hier.

Medisch specialisten (cluster 2) vinden meer informatie over ABAN-punten hier.

Voor artsen uit cluster 3 (sociaal geneeskundigen) geldt een eigen regeling. Meer informatie over ABAN-punten en sociaal geneeskundigen vindt u hier.

Prijs

De inschrijfkosten voor deze cursus zijn 1295 euro*.

  Cursusprijs is inclusief:
 • cursusmaterialen
 • verfijnde lunch op maandag en dinsdag
 • gastronomisch diner met bijpassende wijnen op maandagavond
 • overnachting van maandag op dinsdag in een luxe, stijlvolle hotelkamer, inclusief ontbijt.


Werknemers UWV

Facturen met vermelding van een kostenplaatsnummer kunnen door ons rechtstreeks naar FEZ accounting house crediteuren van het UWV worden verstuurd. U kunt dit kostenplaatsnummer opgeven als factuur kenmerk op het inschrijfformulier.
UWV medewerkers kunnen ook een prijsopgave laten invullen op een 'Prijsopgave Leren en Ontwikkelen formulier UWV'. Het leverancier-ID nummer van Brainfeed is 63527. Na verwerking binnen het UWV ontvangen wij dan een inkooporder.


* Brainfeed staat ingeschreven in het Register Instellingen van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Instellingen ingeschreven in dit register zijn vrijgesteld van btw.

Recensies van eerdere deelnemers aan deze cursus.

Caroline Andeweg

Caroline Andeweg
Chirurg

Ik kan een ieder deze cursus van harte aanbevelen!"


Eindelijk weer eens aangenaam verrast met de cursus De ongelovige Thomas heeft een Punt! van Brainfeed. Een hele andere nascholing dan de vakinhoudelijke nascholing die regulier wordt aangeboden. Wist niet goed wat ik er van mocht verwachten toen ik me inschreef, maar Johan Braeckman neemt je mee naar een wereld waar je voorheen geen weet van hebt: hij doet je realiseren hoe eenvoudig je jezelf in drogredenen en de zogenaamde denkput kunt verliezen. In goed gezelschap van andere medisch specialisten op een prachtige locatie werden we op scherpzinnige wijze met de beperkingen van ons brein geconfronteerd en meerdere malen sprakeloos achtergelaten. Ik kan een ieder deze cursus van harte aanbevelen!

Ik raad deze cursus aan om te geest te scherpen.

L.A. van der Velden, KNO-arts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Johan Braeckman is inspirerend en erg prettig om naar te luisteren.

E.C.J. Verheijen, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Organisatie & communicatie door Brainfeed: 10+

W.H.H.W. van den Berg, dermatoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Jan Willem Peterse

Jan Willem Peterse
Psychiater

"Een cursus die ik alle collega's warm kan aanbevelen!"

Ik ben een enthousiast volger van de Brainfeedcursussen. De cursussen paren een vaak verrassend onderwerp aan boeiende docenten, die het brein voeden op de meest idyllische locaties.
De meest recente cursus die ik heb mogen volgen was 'De ongelovige Thomas heeft een Punt!', door Johan Braeckman, een bevlogen Vlaams filosoof en schrijver. Deze cursus heeft mij als psychiater een geheel nieuwe kijk op het brein gegeven; Braeckman toont op geestige maar goed wetenschappelijk gefundeerde wijze aan dat het brein ons vaak geheel te slim af is, voor de gek houdt en vaak niet functioneert zoals wij dat verwachten. Een cursus die ik al mijn collega psychiaters, maar ook huisartsen en andere medisch specialisten warm kan aanbevelen!

Een mooie spreker, geestig – een ware artiest.

L.A. van der Velden, KNO-arts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Hein ter Linden

Hein ter Linden
Plastisch Chirurg

"Hoe inspirerend kan een 2-daagse cursus zijn?!"


Brainfeed doet zijn naam eer aan door de Gentse filosoof en schrijver professor Johan Braeckman in 'De Ongelovige Thomas heeft een Punt!' ons brein van verschillende kanten te laten belichten en potentiële valkuilen bloot te leggen. In een mooi gemêleerd gezelschap van medici wordt in een uitzonderlijke ambiance een warme voedingsbodem gecreëerd. Het geeft het welkome gevoel er zowel geestelijk als lichamelijk echt even uit te zijn: al tijden naar op zoek en nu gevonden!

Inspirerend en relativerend.

E.C.J. Verheijen, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Leerzame cursus die je op een andere manier laat kijken.

W.H.H.W. van den Berg, dermatoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Nicole Thewissen

Nicole Thewissen
Verzekeringsarts

"... voor collega's die scherp van geest willen blijven!"


De cursus 'De Ongelovige Thomas heeft een Punt!' was voor mij eens een ander soort nascholing dan gemiddeld wordt aangeboden en is zeker aan te bevelen voor collega's die scherp van geest willen blijven. Je wordt op een verrassende wijze geconfronteerd met je eigen blinde vlekken en valkuilen in je denken als persoon en professional. Bovendien wordt de cursus gegeven in een setting die je uit de dagelijkse routine haalt waardoor aangeboden kennis en inzicht beter binnenkomen en langer beklijven. Absoluut de moeite waard!

Interessant en gezellig. Stof tot nadenken.

C.J. van Setten, huisarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Bevlogen spreker, zeer deskundig met boeiende verhalen en illustraties.

W.H.H.W. van den Berg, dermatoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Marion Geboers

Marion Geboers
Revalidatiearts

"Zeker aan te bevelen voor wie eens op een andere manier wil bijscholen"


De Brainfeed cursussen prikkelen de noodzakelijke creativiteit en elastiek in je denken en inspireren tot verder lezen.
De mooie omgeving en de kleine groep cursisten uit verschillende disciplines nodigen vanzelf uit tot verder discussiëren. Zowel Menno de Bree als Johan Braeckman bleken deskundige, flexibele en onderhoudende sprekers. Kortom, zeker aan te bevelen voor wie eens op een andere manier wil bijscholen.

Johan Braeckman vertelt overzichtelijk, met duidelijke voorbeelden en humor.

C.J. van Setten, huisarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Informatief en prikkelend.

C.J. van Setten, huisarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Zeer leerzame goede cursus die ik iedere professional kan aanraden.

D.S.C. Telgt, internist
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Verfrissend.

J.M. den Oudsten, psychiater
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Sandra Erends

Sandra Erends
Verzekeringsarts

"Aangenaam verrast..."

Ik ben aangenaam verrast door de cursus De Ongelovige Thomas heeft een Punt!. Gedurende twee dagen heeft de Vlaamse filosoof Johan Braeckman ons meegenomen in de fascinerende wereld van het brein; hoe wij waarnemen, denken en herinneren. Hierbij heeft hij ons niet alleen op boeiende wijze verteld over de valkuilen die hierbij op de loer liggen, maar heeft hij ons ook zelf laten ervaren hoe ons brein ons kan misleiden. Een bijzondere ervaring!
Door deze twee inhoudelijk waardevolle dagen op een prachtige locatie ben ik erg nieuwsgierig geworden naar de overige cursussen van Brainfeed en ik kijk ernaar uit om ook deze te mogen volgen.

Prikkelende verhalen, stellingen en voorbeelden van en over de werking van onze waarneming en cognitie.

A. Beeftink, psychiater
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Goed georganiseerd. Goed niveau. Noodzakelijk.

F.W. Wilmink, psychiater
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Boeiend. Het onderwerp, de uitdaging, de locatie. Alles klopt. Superbe!

H.H. Hauser, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Een cursus die ik ook zou willen volgen als ik er geen punten voor zou krijgen.

A. Spijker-Huiges, huisarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Inspirerend, origineel, verrassend, vernieuwend.

W.J.B. Mastboom, chirurg
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Eyeopener.

S. Wills, longarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Aanrader! Vele malen zinvoller dan alle managementcursussen binnen de gezondheidszorg.

S. Jupa, anaesthesioloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Goede spiegel over (voor-)oordelen, zowel privé, maatschappelijk als op de werkvloer.

W.J.B. Mastboom, chirurg
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Verrassend anders!

C. Leclercq, psychiater
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Zinvol.

A. logmans, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Uitdagend en instructief.

R.M. de Vink, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Johan Braeckman is steeds enthousiasmerend en weet te boeien.

J.W. Troost, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Johan Braeckman is enorm gedreven en kundig.

J.C.M. Hehenkamp, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Johan Braeckman legt heel goed uit waarom we geneigd zijn denk- en observatiefouten te maken.

G.J. Jager, radioloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Goede cursus in gemêleerd gezelschap.

J.F.M. Ramondt, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Johan Braeckman is een zeer begenadigd spreker.

G.J. Jager, radioloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Heel nuttig. Niet alles voor waar aannemen, zeker ook je eigen overtuigingen kritisch blijven beschouwen.

J.C.M. Hehenkamp, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Leuke afwisseling van onderwerpen.

J.F.M. Ramondt, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


De locatie was in één woord geweldig.

J.C.M. Hehenkamp, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Leuke, ‘andere’ cursus, in mooie omgeving.

J.F.M. Ramondt, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Goede organisatie, locatie en inhoud.

J.F.M. Geboers, revalidatiearts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Heel leerzaam en boeiend. Ontzettend leuk!

J.C.M. Hehenkamp, verzekeringsarts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Johan Braeckman is inspirerend en heeft mooi taalgebruik.

J.F.M. Ramondt, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Bevlogen en heel nuttig.

L. van der Schoor, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Breed overzicht van cognitieve valkuilen.

J.F.M. Geboers, revalidatie-arts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Een laagdrempelige en plezierige manier om kennis op te doen die het eigen vakgebied overstijgt.

A.W. de Lange, psychiater
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Ik denk dat elke arts beter gaat functioneren na het volgen van deze cursus.

J.M. Mandema, kinderarts, UMCG Groningen
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Prima cursus om eens anders te leren denken en kijken naar de dagelijkse praktijk.

R.M. Kuipers, orthopedisch chirurg, Doetinchem
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Totaal anders dan alle andere nascholingen, maar juist daarom heel stimulerend en toch goed toepasbaar in de praktijk.

F. Copraij, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Goede organisatie, locatie en inhoud.

J.F.M. Geboers, revalidatie-arts
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Boven verwachting goed, uitdagend en stimulerend!

F. Copraij, gynaecoloog
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Prettige en veelzijdige spreker.

A.J.M. Valkhof, specialist ouderengeneeskunde
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Boeiende eye-opener en sleurdoorbrekend.

A.J.M. Valkhof, specialist ouderengeneeskunde
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Ontspannend en beschouwend.

I.S. Hernandez, psychiater
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Helder, duidelijk, relativerend, en corrigerend.

I.S. Hernandez, psychiater
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Een verfrissende aanvulling voor meer diepgang in het dagelijks en werkend leven.

H. ter Linden, plastisch chirurg
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Uitstekende cursus, “out of the box”, voor medisch specialisten.

J.A.M. Bakens, orthopedisch chirurg
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Mooi onderwerp om je eigen denken en dat van anderen beter te begrijpen.

H. ter Linden, plastisch chirurg
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Zeer direct en persoonlijk.

J.M. Mandema, kinderarts, UMCG Groningen
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Uitstekend, uitdagend en vernieuwend.

J.M. Mandema, kinderarts, UMCG Groningen
deelnemer aan De Ongelovige Thomas heeft een Punt!


Hier kunt u zich inschrijven voor de cursus De Ongelovige Thomas heeft een Punt! op 31 mei en 1 juni 2021.

De inschrijving voor deze cursus is gesloten.